Документи града

до
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
31.01.2018.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
30.01.2018.
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
Документи града
РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018. ГОДИНУ
Преузмите:
18.01.2018.
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Документи града
ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ НА ИМЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Преузмите:
18.01.2018.
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
Документи града
ИНФОРМАТОР УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "OБЛУТАК" Зајечар
Преузмите:
15.01.2018.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Преузмите:
09.01.2018.
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Документи града
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Преузмите:
27.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Документи града
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Преузмите:
12.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Документи града
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА ВОЋА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Преузмите:
12.12.2017.
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2017. годину
Преузмите:
08.12.2017.
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2017. ГОДИНИ
Документи града
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2017. ГОДИНИ
Преузмите:
04.12.2017.
ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Документи града
Одлука о изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе града Зајечара у 2017. години
Преузмите:
29.11.2017.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ
Документи града
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину
Преузмите:
29.11.2017.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2017. ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Документи града
Одлука о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2017. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони
Преузмите:
29.11.2017.
ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Документи града
ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ
Преузмите:
12.10.2017.
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2016. ГОДИНИ
Документи града
СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ У 2016. ГОДИНИ
Преузмите:
09.08.2017.