Документи града

до
КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА
Документи града
КОМИСИЈА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА - ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕДЛОГ МЕРА
Преузмите:
31.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛПА ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛПА ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
31.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
27.01.2017.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
26.01.2017.
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
25.01.2017.
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ЗA 2016. ГОДИНУ
Документи града
ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ЗA 2016. ГОДИНУ
Преузмите:
23.01.2017.
Град Зајечар - План јавних набавки за 2016. годину
Документи града
Град Зајечар - План јавних набавки за 2016. годину
Преузмите:
30.12.2016.
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“
Документи града
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар, I бр. 02-350/2016 од 29. децембра 2016. године
Преузмите:
30.12.2016.
КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ОРГАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И СЛУЖБИ ОСНОВАНИХ ПРЕМА ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ
Документи града
КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ОРГАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И СЛУЖБИ ОСНОВАНИХ ПРЕМА ПОСЕБНОМ ЗАКОНУ
Преузмите:
19.12.2016.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
16.12.2016.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГ.НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016.ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГ.НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2016.ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ
Преузмите:
23.11.2016.
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Документи града
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
Преузмите:
23.11.2016.
Извештај о анализи квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у Граду Зајечару у 2015. години
Документи града
Извештај о анализи квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у Граду Зајечару у 2015. години о анализи квалитета подржаних пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у Граду Зајечару у 2015. години
Преузмите:
26.09.2016.
Захтев за добијање сагласности ЈКП "Водовод" Зајечар на цене воде и одвођење отпадних вода
Документи града
Захтев за добијање сагласности ЈКП "Водовод" Зајечар на цене воде и одвођење отпадних вода
Преузмите:
16.05.2016.
Годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину
Документи града
Годишњи план инспекцијског надзора за 2016. годину
Преузмите:
11.05.2016.
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Документи града
ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Преузмите:
04.03.2016.