Документи града

до
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Документи града
Информатор о раду Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју "Облутак" Зајечар
Преузмите:
27.01.2015.
План јавне набавке за 2015. годину
Документи града
План јавне набавке за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину града Зајечара
Документи града
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину града Зајечара
Преузмите:
31.12.2014.
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Документи града
Одлука о буџету града Зајечара за 2015. годину
Преузмите:
31.12.2014.
Статут Града Зајечара
Документи града
СТАТУТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08 и 20/09)
Преузмите:
14.03.2014.