Вести

Одржана 21. седница Скупштине града Зајечара

Одржана 21. седница Скупштине града Зајечара

Одборници Скупштине града Зајечара усвојили су буџет за 2019. годину, који износи 3.823.780.214 динара.

Валентина Ђуричић, начелница Одељења за буџет и финансије је образлажући ову одлуку истакла да су укупни приходи и примања за 2019. годину предвиђени у износу од 3.823.780.214 динара, те да су исто толики и расходи, с тим што је ове године предвиђен дефицит, финансиран из вишка прихода, у износу од 742.097.709 динара.

Одборници су усвојили и Одлуку о конверзији потраживања града Зајечара у удео града у капиталу привредног друштва „Траyал корпорација“ а. д. Крушевац, изменили и допунили Одлуку о Градској управи града Зајечара и усвојили Одлуку о приступању изради Плана генералне регулације Гамзиградске бање, као и одлуке о усвајању Плана детаљне регулације привредне зоне „Запад“ у Зајечару и о приступању изради Плана детаљне регулације бањско – туристичког комплекса „Николичево“.

На седници усвојена је и Одлука о прибављању непокретности у улици Тимочке буне бр.72 у Зајечару у јавну својину града Зајечара. непосредном погодбом, уз накнаду, као и Решење о одузимању права коришћења непокретности којом се прецизира одузимање права коришћења јавне гараже предузећу „Хигијена“ Зајечар.

„Предвиђена су средства у буџету за пројектну документацију, да пронађемо најбољи модел лаких конструкција и да затворимо малу пијацу, која би била довољна за тренутне потребе корисника. Нема нажалост много оних који доносе робу и производе. Та пијаца треба да буде таква да заиста задовољи све њихове потребе, да оставе робу, да имају где да је ускладиште, да имају где да изложе ту робу и да је продају на неким модерним тезгама. Ово сада личи на све само не на пијацу“.

Одборници су дали сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ за 2019. годину и усвојили и Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Зајечара Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. годину.

Такође, сагласност је дата на Програм пословања Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и наџор „Урбанизам и изградња “ Зајечар за 2019. годину и на Посебан програм коришћења средстава из буџета града Зајечара по основу субвенција овог јавног предузећа.

На данашњој седници Скупштине града усвојен је и Почетни ликвидациони извештај Спортско пословног центра „Тимок“ ДОО Зајечар – у ликвидацији, као и Финансијски извештај Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у ликвидацији за прошлу годину.

Одборници су усвојили и Одлуку о усвајању Регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац и дали сагласност на Нацрт Уговора о заједничком управљању комуналним отпадом између градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац;

Усвојен је и Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Зајечара за 2019. годину и за Програм праћења нивоа комуналне буке на територији града Зајечара за 2019. годину.

Усвојено је и Решење о образовању стручне Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, измењено је и допуњено Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Ђулићи“ и висини учешћа родитеља у цени услуга и образован је Општински савет родитеља. Такође, донето је више решења у вези са кадровским променама појединих школских одбора, као и скупштинских одбора и комисија.

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Кључне речи:

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.