Огласи

до
ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКП ТИМОК ОДРЖАВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
16.11.2023
ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКП ТИМОК ОДРЖАВАЊЕ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА, У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ
13.11.2023
У школској 2023/2024. години из средстава буџета града Зајечара, стипендираће се, од друге године студија, студенти високошколских установа, основних академских студија чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају пребивалиште на територији града Зајечара
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - А1 СРБИЈА
13.11.2023
Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат постављања базне станице мобилне телефоније на локацији „NI4542_01 ZА_Zaječar_Pivara“, тросекторског антенског система који се састоји од три панел антене Huawei AQU4518R61v06 са азимутима 70°/180°/300°
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
07.11.2023
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 – др. Закон , 47/2018 и 111/2021– др. Закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавестити јавност
Преузмите:
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ЛЕНОВАЦ
03.11.2023
Даје се у закуп пословни простор, у селу Леновац ( преко пута Дома културе) , укупне површине 40м2. - по почетној цени од 1200,00 динара - за обављање регистроване делатности Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења најдуже до 6 година.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ДОМ КУЛТУРЕ ГРЉАН
03.11.2023
Даје се у закуп пословни простор, у селу Грљан (у склопу Дома културе) , укупне површине 24м2. - по почетној цени од 1440,00 динара - за обављање регистроване делатности Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења најдуже до 6 година.
ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ДУБРОВАЧКА ББ
03.11.2023
Даје се у закуп пословни простор, у Зајечару, у ул. Дубровачкој бб. , укупне површине 17м2. - по почетној цени од 7140,00 динара - за обављање регистроване делатности Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења најдуже до 6 година.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - А1 СРБИЈА
30.10.2023
Обавештава се јавност да је носилац пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „NI4542_01 ZА_Zaječar_Pivara“ на кп.бр. 8570 КО Зајечар
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „САЛАШ” НА ТЕРИТОРИЈИ КО САЛАШ
26.10.2023
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примеран начин обавести јавност
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА 17. САЈМУ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА У БЕОГРАДУ 30.11-03.12.2023. ГОДИНЕ
20.10.2023
Конкурс је отворен до 10.11.2023. год. Уколико се предвиђена средства по предметном конкурсу не утроше у потпуности, преостали део ће се усмерити на наредни Конкурс Буџетског фонда за пољопривреду који ће се расписати до краја године.
Преузмите: