Огласи

до
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ У КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
25.01.2023
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност
Преузмите:
ПОСТУПАК КОНСУЛТАЦИЈА У ЦИЉУ УТВРЂИВАЊА ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
18.01.2023
Отворен је поступак консултација у циљу утврђивања области од јавног интереса на територији Града Зајечара и позивају се представници свих циљних група из реда грађана и привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација
Преузмите:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОРИШЋЕЊЕ У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ
13.12.2022
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗВИЂАЧКОГ ДОМА СА ОТВОРЕНИМ СТРЕЛИШТЕМ У ЗАЈЕЧАРУ, К.П.БР. 6260/5, 6260/1 И 6259 КО ЗАЈЕЧАР
13.12.2022
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу Извиђачког дома са отвореним стрелиштем у Зајечару, к.п.бр.6260/5, 6260/1 и 6259 КО Зајечар, који је урађен од стране „КАПАПРОЈЕКТ” д.o.o. ул. Обреновићева бр.23/1, Ниш. Подносилац захтева је Град Зајечар, Трг ослобођења бр.1, Зајечар.
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ
09.12.2022
На основу члана 9. став 1. тачка 1. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима, Комисија за избор корисника за добијање једнократне помоћи у огреву намењене избеглим и интерно расељеним лицима у Граду Зајечару
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ИЗВИЂАЧКОГ ДОМА СА ОТВОРЕНИМ СТРЕЛИШТЕМ У ЗАЈЕЧАРУ, К.П.БР. 6260/5, 6260/1 И 6259 КО ЗАЈЕЧАР
05.12.2022
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу Извиђачког дома са отвореним стрелиштем у Зајечару, к.п.бр.6260/5, 6260/1 и 6259 КО Зајечар, који је урађен од стране „КАПАПРОЈЕКТ” д.o.o. ул. Обреновићева бр.23/1, Ниш. Подносилац захтева је Град Зајечар, Трг ослобођења бр.1, Зајечар.
Преузмите:
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“ ЗАЈЕЧАР
02.12.2022
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР
02.12.2022
Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавног предузећа; одговара за законитост рада јавног предузећа; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ЦЕТИН ДОО
30.11.2022
Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину за постављену базну станицу мобилне телефоније „Тилва“ на кп.бр.2796 КО Глоговица на територији Града Зајечара, на постојећем антенском стубу висине 21m., носиоца пројекта „CEТIN“ д.о.о. Београд
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА, У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
21.11.2022
У школској 2022/2023. години из средстава буџета града Зајечара, стипендираће се, од друге године студија, студенти високошколских установа, основних академских студија чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају пребивалиште на територији града Зајечара
Преузмите: