Огласи

до
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2023. ГОДИНИ
31.05.2023
Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Градска управа Града Зајечара, Трг Ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, са назнаком: "Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања"
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
19.05.2023
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области воћарства на територији града Зајечара за 2023. годину. Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање куповине квалитетног сертификованог садног материјала
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
19.05.2023
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима-развој туризма у руралним подручјима на територији града Зајечара за 2023. годину.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
19.05.2023
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Зајечара за 2023. годину. Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за пчеларство у 2023. години износи 500.000,00 рсд
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
19.05.2023
Циљеви конкурса: Регесирањем премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње пружа се подршка пољопривредним произвођачима да осигурају усеве и стоку чиме се обезбеђује смањивање дугорочно негативних последица штета проузрокованих природним непогодама и другим ванредним догађајима.
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРИКЉУЧНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
19.05.2023
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације-прикључних машина, пластеника и опреме за наводњавање на територији града Зајечара за 2023
Преузмите:
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА – СЕКТОР МЛЕКО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
19.05.2023
Конкурсом се уређују услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области сточарства на територији града Зајечара за 2023. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по конкурсу за сточарство у 2023. години износи 3.000.000,00 рсд
Преузмите:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О НЕПОТРЕБНОСТИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ZAJEČAR EURO KRISTAL - ZA93/ZAL93/ZAO93/ZAJ93
17.05.2023
Решења којим је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат постављања базне станице за мобилну телефонију „ZAJEČAR EURO KRISTAL - ZA93/ZAL93/ZAO93/ZAJ93” у Зајечару
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТПОЧИЊАЊУ РАДА НА ОДЛУЦИ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ‘‘ЗАЈЕЧАР‘‘ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2023. ГОДИНУ
11.05.2023
Чланом 68. ставом 4. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), прописано је да је надлежни орган општине дужан да на интернет презентацији општине, односно на други примерен начин обавести јавност
Преузмите:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА ОДЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ 2023. ГОДИНЕ
08.05.2023
Овим јавним позивом Град Зајечар врши прикупљање пријава заинтересованих пољопривредника са територије града Зајечара којима ће бити плаћени трошкови пута на Међународни сајам у Новом Саду који се организује од 20. до 26.05.2023. године
Преузмите: