Вести

Повећава се број деце у предшколској установи „Ђулићи“: ЕЛАБОРАТ ЗА СЕПТЕМБАР

Повећава се број деце у предшколској установи „Ђулићи“: ЕЛАБОРАТ ЗА СЕПТЕМБАР

ЕЛАБОРАТ О РАДУ ПУ „ЂУЛИЋИ“

СЕПТЕМБАР 2020.год.

 1. Пријем деце – септембар 2020.год.

Приликом формирања група узети су у обзир следећи аспекти:

 • поштовање мера превенције и сузбијања ширења епидемије
 • просторни капацитети (радне собе, заједничке просторије, дворишта)
 • кадровски капацитети
 • потребе породица и деце

Од укупног броја уписане деце у Установи који износи 932, у овој фази Установа може примити 821 дете

Број деце који може да буде примљен по вртићима:

Вртић „Ђурђевак“

адреса Насеље Краљевица бб, Зајечар

 • за децу узраста 1- 2 године – биће примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 2 - 3 године – биће примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 3 - 4 године - може бити примљено 80% од уписаног броја деце
 • за децу узраста 3 - 4 године - мештовита група - биће примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 4 - 5 година – може бити примљено 79% од уписаног броја
 • за децу узраста 5 - 6 година – може бити примљено 77% од уписаног броја
 • за децу узраста 5 – 6 година – мешовита група – биће примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста од 5,5 година до поласка у школу – биће примљена сва уписана деца (100%)

Укупан број деце који Установа може примити: 153 (90%)

Укупан број уписане деце: 170

Вртић „Маслачак“

адреса Кључ III, Зајечар

 • за децу узраста 1- 2 године – могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 2 - 3 године – могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 3 - 4 године – може бити примљено 70% од уписаног броја
 • за децу узраста 4 - 5 година - може бити примљено 57% од уписаног броја
 • за децу узраста 5 – 6 година – може бити примљено 71%
 • за децу узраста од 5,5 година до поласка у школу – могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста од 5,5 година до поласка у школу – могу бити примљена сва уписана деца (100%)

Укупан број деце који Установа може примити: 120 (81%)

Укупан број уписане деце: 148

Вртић „Здравац“

адреса Костадина Косте Чауша бр. 4, Зајечар

 • за децу узраста 1- 2 године - биће примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 2 - 3 године - може бити примљено 79% од уписаног броја
 • за децу узраста 3 - 4 године - може бити примљено 55% од уписаног броја
 • за децу узраста 3 - 4 године – мешовита група- може бити примљено 61% од уписаног броја
 • за децу узраста 4 - 5 године - може бити примљено 59% од уписаног броја
 • за децу узраста од 5 – 6 година – могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста од 5,5 година до поласка у школу– могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста од 5,5 година до поласка у школу – могу бити примљена сва уписана деца (100%)

Укупан број деце који Установа може примити: 146 (82%)

Укупан број уписане деце: 179

Вртић „Свитац“

адреса Нас. Попова Плажа лам.14, Зајечар

 • за децу узраста 1- 2 године – могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 2 - 3 године група 1 –могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 2 - 3 године група 2 - могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 3 - 4 године група 1 –може бити примљено 75% од уписаног броја деце
 • за децу узраста 3 - 4 године група 2 –може бити примљено 75% од уписаног броја деце
 • за децу узраста од 4 – 5 година група 1 – може бити примљено 87% од уписаног броја деце
 • за децу узраста од 4 – 5 година група 2 – може бити примљено 80% од уписаног броја деце
 • за децу узраста од 5 – 6 година група 1 – може бити примљено 80% од уписаног броја деце
 • за децу узраста од 5 – 6 година група 2 – може бити примљено 80% од уписаног броја деце
 • за децу узраста од 5,5 година до поласка у школу група 1 –могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста од 5,5 година до поласка у школу група 2 –могу бити примљена сва уписана деца (100%)

Укупан број деце који Установа може примити:211 (86%)

Укупан број уписане деце: 244

Вртић „Љиљан“

адреса Омладинска бб, Зајечар

 • за децу узраста 1- 2 године – могу бити примљена сва деца (100%)
 • за децу узраста 2- 3 године – могу бити примљена сва деца (100%)
 • за децу узраста 3 - 4 године – могу бити примљена сва деца (100%)
 • за децу узраста 4- 5 година– могу бити примљена сва деца (100%)
 • за децу узраста 5 - 6 година – могу бити примљена сва деца (100%)
 • за децу узраста 5,5 година до поласка у школу – могу бити примљена сва деца (100%)

Укупан број деце који Установа може примити у другој фази: 134 (100%)

Укупан број уписане деце: 134

Вртић „Пламенак“

Адреса: Зајечарска 2, Грљан

 • за децу узраста 1 – 3 године – могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста 3 – 5 година– могу бити примљена сва уписана деца (100%)
 • за децу узраста од 5година до поласка у школу– могу бити примљена сва уписана деца (100%)

Укупан број деце који Установа може примити у другој фази: 50 (100%)

Укупан број уписане деце: 50

„Изворчић“

Адреса: Велики Извор

 • за децу узраста 3 – 5, 5 година– могу бити примљена сва уписана деца (100%)

Укупан број деце који Установа може примити: 7 (100%)

Укупан број уписане деце: 7

Напомена: Вртић у Великом Извору почиње са радом од 01.09. 2020. године

 1. Заштита здравља и безбедности деце, родитеља и запослених

ЗАДАЦИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНТИВНО- ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 • стварање сигурне и безбедне средине кроз реализацију програма превентивно - здравствене заштите
 • спровођење неопходних мера превенције ,заштите и сузбијања ширења епидемије COVID-19..
 • информисање родитеља о темама које су везане за очувањездравља деце
 • реализација здравствено васпитних активности
 • израда флајера за родитеље на тему превенције
 • одржавање родитељских састанака на тему превентивно здравствене заштите
 • одржавање састанака са радницима на одржавању хигијене, кухињским особљем и техничким особљем ради бржег решавања свакодневних проблема у раду, помоћ у отклањању одређених неправилности, бољој размени информација
 • Предшколска установа ће у складу са програмом превентивне здравствене заштите (према Правилнику и упутствима за спровођење превентивне здравствене заштите) и у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом ,Законом о заштити становништва од заразних болести и одговарајућим уредбама, одлукама и закључцима Владе Републике Србије планирати и спроводити задаткекако би се обезбедили услови којима се непосредно остварују права деце на здрав живот и правилан психофизички развој у колективу, формирању позитивног односа према здрављу као и едукацији родитеља и запослених из ове области

Опште мере за унапређење здравља деце

Правилно успостављање распореда живљења за децу до 3 година и од 3 године до поласка у школу.

Начела за успостављање правилног распореда живљења су:

 • Поштовање распореда индивидуалног живљења, начело доследности, флексибилности, континуираног и начело усаглашавања са породицом о распореду живљења деце у колективу.
 • Стварање оптималних хигијенских услова у средини где деца бораве (одржавање опште хигијене простора, проветреност и осветљеност просторија, одржавање оптималне температуре и влажности ваздуха, дезинфекција, дезинсекција и дератизација простора, начин прикупљања и диспозиција отпадних материја, исправно функционисање и хигијенско одржавање кухињског блока, хигијенску исправност намирница, хигијенскудистрибуцију хране, хигијенско одржавање посуђа и инвентара, благовремене, редовне санитарне прегледе запослених, предузимање мера са надлежним институцијама. Одговарајућа,правилна исхрана и витаминска профилакса-планирана према усвојеним нормативима за сваку узрасну групу, али и за децу са посебним хигијенско-дијететским режимом код одређених болести и слично.

Систематско праћење раста, развоја и здравља деце у колективном боравку и заштита од болести

 • Здравствена припрема за пријем детета у колектив и пријем детета у колектив
 • Достава стручних мишљења и упутства педијатра и писане саласности родитеља у случајевима деце са хроничним здравственим проблемима где током њиховог боравка у колективу може доћи до погоршања здравственог стања
 • Обавеза родитеља да у писаном извештају педијатра укажу на здравствене проблеме и препоручене мереи поступке у случају када постоји преосетљивост детета на одређени лек, храну, убод инсеката и сл.
 • Циљани лекарски прегледи при првом упису у колектив,као и послеодсуствовања због болести, других разлога
 • Праћење општег стања и понашања детета у васпитној групи, увид у стање личне хигијене и прикладност одевености,правовремено реаговање
 • на промене, мерење телесне температуре по потреби ,издвајање детета и позивање родитеља.
 • Периодична контрола раста и развоја детета-мерење телесне висине и телесне тежине у септембру и децембру текуће и марту и јуну наредне године и евидентирање у здравственом картону детета
 • Стоматолошка заштита уста и зуба коју спроводе стоматолози Дома здравља
 • Систематски прегледи деце ради праћења раста,развоја, ухрањености и здравственог стања,као и раног откривања поремећаја здравља које спроводе педијатри Дома здравља
 • Спречавање и сузбијање ширења заразних болести спроводи се дневном контролом здравственог стања, систематским прегледима у дечијем диспанзеру, циљаним контролним лекарским прегледима деце, дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом просторија где деца бораве, редовним одржавањем хигијене простора, односно у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и одговарајућим Уредбама, Одлукама и Закључцима Владе Републике Србије
 • У циљу спречавања и ширења заразних болести постоји уска сарадња педијатра,епидемиолога, санитарне инспекције и здравствене службеУстанове и спроводе се редовно противепидемијске мере
 • Ризик од повређивања деце је сталан у колективном боравку.
 • Потребно је контролисати исправност појединих уређаја, чување запаљивих и хемијских средстава, сигурности прозора, тераса, степеница, излаза, пoштовање Правилника о мерама за безбедност деце у Установи.

Мере правовременог откривања развојног поремећаја и болести детета

 • Рано уочавање промена и евиденција, укључивање стручних сарадника
 • Успостављање добре сарадње са родитељима, како би се детету а и породици пружила подршка

Спровођење стручно-медицинске неге и здравственог рада на развијању навика код деце

 • Програм неге остварује се у циљу формирања здравих навика, васпитно-образовних активности на стицању навика, очувању и унапређењу здравља и формирању ставова према здрављу.

Циљ је стварање физички и психички здраве личности. Задатке програма неге, развијања и стицања навика остварују медицинске сестре, васпитачи, сарадници превентивно - здравствене заштите и други стручни сарадници у вртићу, подстичући и активирајући децу да се што више укључе у игру и да својим учешћем допринесу формирању позитивних ставова према здрављу. Кроз негу и здравствено васпитање развија се већа самосталност детета сразмерно његовим могућностима

 • Програм неге остварује се кроз: сарадњу са родитељима, личну хигијену, хигијену постељног рубља, припрему за оброк и храњење, припрему за сан, хигијену простора и опреме

Здравствено васпитање је важно у циљу формирања здравих навика и односи се на: навике из личне хигијене (хигијена лица, руку, уста, зуба, употреба тоалета пресвлачење); правилна исхрана (ритам узимања хране, разноврсност намирница, начин понашања за столом и др., неговање навика одржавања и уредности простора за игру. Сарадња са породицом подразумева активно укључивање породице у сарадњи и систематском праћењу, унапређењу здравља деце, припрему родитеља за прихватање откривених поремећаја у развоју деце и мотивисање за даље отклањање, обавештавање родитеља о предузимању мера на превенцији и корекцији болести.

 • Едукација родитеља о здравствено васпитним активностима које спроводе здравствени радници и васпитачи путем паноа,родитељских састанака итд.

Дневна контрола опште хигијенских и епидемиолошких услова

 • Дневна контрола општих хигијенских и епидемиолошких услова у Предшколској установи подразумева: одржавање чистоће, температуре, влажности, проветрености и осветљености просторија хигијенску исправност ,начин припремања,допремања,сервирања и квалитета хране,хигијену кухињског простора,посуђа и инвентара; хигијену санитарних просторија; хигијену уређаја и хигијенску исправност воде за пиће; лична хигијена запошљеног особља.
 • Дневну контролу, хигијенско-епидемиолошку контролу обавља здравствена служба Установе.

Поред свих наведених видова контроле које се спроводе у Установи, спада и праћење здравственог стања радника у промету и производњи намирница, радника на транспорту готове хране, као и радника на подели хране. Ова контрола подразумева одлазак радника на санитарне прегледе, периодичне здравствене тј. лекарске прегледе сходно радном месту на коме се запослени налази, као и уочавање видљивих симптома појединих болести који представљају опасност по здравље деце, а и самих радника из непосредне околине. Такви радници, који су потенцијална епидемиолошка опасност удаљавају се са радног места и упућују у здравствене установе на лечење.

Сарадник за унапређење превентивне-здравствене заштите, медицинске сестре-сарадници на реализацији превентивне-здравствене заштите у циљу унапређења хигијенских и епидемиолошких услова и здравља деце и даље ће сарађивати са Кризним штабом, Заводом за јавно здравље„Тимок“, Санитарном инспекцијом Здравственом инспекцијом, Домом здравља и другим службама.

Програм здравствено васпитног рада

Медицинске сестре сарадници на реализацији пзз у сарадњи са васпитачима у непосредном васпитно- образовном раду као и активном учешћу родитеља треба да пруже подршку деци да своје идеје, искуства, доживљаје и предлоге испоље кроз едукативне садржаје ,,Здравствено васпитног рада“ (адаптација по мери детета, превенција капљичних инфекција, азбука здравља, вода и здравље, хигијена уста и зуба, исхрана и здравље љубав даривање и здравље, моје тело/лична хигијена, животиње / кућни љубимци, одлагање отпадака, помоћ код уједа инсеката, лето без епидемија...)

Активности треба евидентирати, а продукте рада треба изложити у здравственом центру и одложити у портфолио.

Вођење здравствене превентивне документације

 • Евиденција:
 • контрола санитарно-хигијенских услова и предузете мере по налазу, контрола здравственог стања детета на пријему и у току дана ,контрола хигијенске исправности –начин сервирања ,допремања и квалитета хране, спровођење неопходних мера превенције ,заштите и сузбијања ширења епидемије COVID-19..
 • активности на формирању здравих навика код деце према програму здравствено васпитног рада )
 • Вођење прописаних табела и писање извештаја
 • Вођење здравственог картона, здравственог листа детета, евиденција усвајања културно хигијенских навика, евиденција повреда, инфективних болести, листа вашљивости...

Реализација санитарно – хигијенских задатака

- Свакодневно спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање простора.

- На улазу у објекте свакодневно постављати дезобаријеру натопљену дезинфекционим средством, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

- Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање одпада у вртићу (употребљених маски и друго). Одпад одлагати у кесе смештене у канту са педалом, за ножно отварање или отворене како би се избегло додиривање површине канти. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите.

- Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно COVID-19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације од деце у групи и других запослених, јаве се надређеном и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по процедури која важи за све грађане са сумњом на COVID-19 и да до потврде да су здрави не долазе на посао.

- Потребно је да сви запослени у предшколској установи смање учесталост својих социјалних контаката у свакодневним активностима, како би могућност заразе новим корона вирусом била сведена на минимум.

- Свакодневно, у јутарњим сатима обавезно је проветравање свих просторија у објекту Предшколске установе. Континуирано проветравати простор током боравка деце у васпитној групи. Детаљно чишћење и дезинфекција простора, прибора и опреме, као и проветравање спроводи се након одласка деце. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача. Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета.

- Деца теже контакту, блискости, заједничкој игри, због чега је усвајање правила физичког дистанцирања и придржавање истог тешко изводљиво. Зато је потребно децу по потреби подсећати и упућивати да одржавају физички размак уз објашњења која су им прихватљива зависно од њиховог узраста. Истовремено, ригорозна примена правила физичког дистанцирања није ни могућа ни замислива у животу и раду вртића - физички размак као и појачану личну хигијену деце неопходно је подстицати имајући у виду да ће неминовно долазити до одређених одступања - полазећи од узрасних специфичности детета, особености игре и учења деце у раном детињству и природе делатности предшколског васпитања и образовања.

Као и до сада, теме из домена бриге о здрављу, са осећањем мере, приближити и понудити деци кроз игру, планиране ситуације учења, животно-практичне ситуације (рутине, ритуале).

- Боравак деце организовати тако да се међусобни контакт различитих васпитних група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, трпезаријама, двориштима, салама, тоалетима током дневних рутина.

- Препоручује се организовање активности деце у дворишту кад год и где је то могуће.

- Не користити играчке које се не могу прати и дезинфиковати (на пример плишане играчке).

- уклонити тепихе, остале предмете и украсе који се тешко перу, чисте и дезинфикују.

- Не мешати играчке између васпитних група и деце пре него што се оперу и дезинфикују. Одредити место за одлагање прљавих играчака.

- За дневни одмор деце поставити кревете по принципу „ноге-глава“ тако да постоји дистанца међу децом. За свако дете обележити постељину и водити рачуна да свако дете спава у свом кревету.

- При свакој сумњи на постојање симптома респираторне инфекције код детета, медицинска сестра издваја дете у за то намењену просторију и позива родитеље; У случају да медицинска сестра није у објекту у тренутку када васпитач примети симптоме код детета, поступити у складу са протоколом и правилима установљеним у установи. - До доласка родитеља, дете мора бити под сталним надзором. У соби за изолацију медицинска сестра или други одрасли, обавезно користи рукавице и маску, тако да маска прекрива уста и нос. Дете смирити, контролисати телесну температуру, раскомотити, напајати топлим напицима и спроводити адекватну негу до доласка родитеља или лекарске екипе. Након одласка детета обавестити управу и надлежни институт/Завод за јавно здравље, просторију очистити и дезинфиковати, обавезно променити маску и радну униформу.

- Препоручену дистанцуспровести у затвореном простору установе где се обављају административни послови, као и између других запослених и деце.

- Сво особље Предшколске установе мора да носи маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

- Сви који улазе у просторије које користе деца, морају да носе униформе и користе обућу која је намењена за ношење само у предшколској установи. Униформе прати на температури 60-90 ˚C коришћењем уобичајених детерџената за рубље бар два пута недељно, а обућу дезинфиковати свакодневно, посебно пре почетка рада, употребом 70% алкохола користећи ручне прскалице или боце са распршивачем.

- Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат предшколске установе дезинфикују сопствене мобилне телефоне и руке. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор васпитне групе. Редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за играње у дворишту, играчака, и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина примене и неопходног контактног времена.

- Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења.

- Чишћење се спроводи када су деца у дворишту или након одласка деце.

- Просторије редовно проветравати уз омогућавање континуираног протока ваздуха. Не користити вештачку вентилацију.

- Потребно је спровести појачане хигијенске мере приликом прања, умивања, пресвлачења и држања деце у наручју. Приликом мењања пелена строго поштовати процедуру хигијене руку (прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или користити средство на бази 70 % алкохола) пре и након замене и одлагања пелена.

- Обавезан је надзор васпитача током прања руку деце сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди. Посебно је битно прати руке пре и после јела, после тоалета, после играња и боравка у природи.

- Потребно је да свако дете има своју постељину, а постељину и друге тканине прати машински на температури од 60-90 ˚C користећи уобичајен детерџент за рубље, најмање два пута недељно.

Мере заштите деце ради спречавања ширења корона вируса

У циљу превенције ширења корона вируса у вртићима појачан је хигијенски надзор уз примену мера социјалног дистанцирања и мера дезинфекције као кључних у спровођењу мера заштите:

Пријем детета у вртић се врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво и уредно вакцинисано

 • Децу са симптомима болести – респираторне, цревне инфекције, повишена температура и слично или са сумњом на почетак болести (умор, губитак апетита) не доводити у вртић
 • Пре доласка у вртић родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете у вртић и о томе обавести васпитача. Уколико постоје могућности на уласку у сваки објекат треба обезбедити бесконтактно мерење температуре и родитеља и деце.
 • Спроводи се строга тријажа деце при пријему у вртић
 • Прати се здравствено стање и понашање детета у васпитној групи, правовремено се реагује у случају појаве симптома вируса - издваја се дете у собу за изолацију, позивају се родитељи и упућују лекару у најкраћем временском периоду
 • Прати се константно број присутне деце и проверава се свакодневно разлог одсуства долазеће деце - позивају се телефонским путем родитељи деце ради добијања информација о разлогу одсуства детета из вртића и води се прописана документација
 • Појачан је надзор над личном хигијеном деце. Свакодневно се врши конрола прања руку деце топлом водом и течним сапуном, руке се дезинфикују .
 • Кроз здравствено - васпитни рад указује се деци на значај дезинфекције руку на самом улазу у вртић, прања руку ујутру после уласка детета у васпитну групу, након коришћења тоалета, пре и после оброка, уласка у васпитну групу након боравка напољу.
 • Указује се деци на значај стављања подлактице на уста приликом кашљања и кијања.
 • Свакодневно, ујутру запослени у вртићу проветравају све просторије пре уласка деце, отварање прозора и терасних врата обавезно је након доручка, у време боравка деце на отвореном,пре и после поподневног одмора као и после ручка
 • Васпитачи, медицинске сестре - васпитачи изводе децу на пет минута како би проветрили собе.
 • Обавезан је и боравак деце на отвореном простору двориште вртића , тераса. За време одсуства деце из просторија потребно их је додатно проветрити.
 • У сладу са могућностима ,деца за столовима седе удаљени једни од других.
 • У току дневног одмора – спавања деца су на креветима поцизионирана по принципу „ноге-глава“ уз препоручену раздаљину
 • Обезбеђени су појединачни кревети и постељина за свако дете и строго се води рачуна да се не мешају
 • Појачан је надзор над хигијеном у радним собама у којима бораве деца - спроводе се мере опште хигијене уз обавезну дезинфекцију свих просторија све коришћене површине: радне столове ,пултове, полице , кваке на вратима свих просторија, славине, водокотлиће , подове и слично.... посуђе , прибор у кухињама... редовно се чисте перу водом и детерџентом и дезинфикују хлорним препаратом према упутству произвођача
 • Појачано је чишћење, прање и дезинфекција санитарних чворова, прање и дезинфекција ноша, креветића, пулта у јасленим групама, играчака, промена постељног рубља два пута недељно по потреби и чешће, хигијенско одлагање прљавог веша, редовно пражњење корпи за отпатке...
 • Посебна пажња се обраћа на лончиће, флашице из којих деца пију воду - свако дете користи свој лончић и флашицу.
 1. Остваривање програма васпитно-образовног рада у циљу подршке добробити и целовитом развоју деце у ралном контексту

 1. Програм адаптације и реадаптације деце биће израђен на нивоу групе у сарадњи са родитељима на два нивоа:
 • За раније уписану децу путем до сада утврђених канала комуникације
 • За ново уписну децу на родитељском састанку ( опционо: подела родитеља у више малих група, или на отвореном простору уз поштивање свих прописаних мера).

Кораци у адаптацији/реадаптацији у складу са епидемиолошким мерама:

 • Договар са родитељима о почетку и процесу укључивања деце у вртић
 • Размена информација родитељ-васпитач- стручна служба (специфичнисти, потребе детета и породице)
 • Праћење деце и постепено продужавање боравка деце у вртићу
 • Организовати боравак и истраживачке активности на отвореном простору
 • Не планирати присуство родитеља у затвореном простору
 • Документовање по устаљеној процедури

Носиоци процеса: Васпитно-образовно особље у партнерству са родитељима

Временска динамика: септембар, октобар

 1. Васпитно - образовни рад ће бити базиран на интересовањима деце како непосредном реализацијом тако и онлине реализацијом (за децу која нису у вртићу, уколико до тога дође).

Физичка средина као трећи васпитач биће опремана искључиво играчкама, дидактичким средствима и материјалима која се могу безбедно и адекватно користити.

Применом дигиталних технологија ствараћемо виртуелно окружење у оквиру кога ће деца стицати реална знања и искуства (у игри користити бибот- роботе)

У развијању реалног контекста најзначајније улоге и задаци васпитача:

 • Обезбеђује флексибилан, али устаљени ритам дана;
 • Преноси практичне задатке на децу у обављању дневних рутина;
 • Континуирано реорганизује простор подстицајан за игру и истраживање у складу са епидемиолошким мерама заштите;
 • Обезбеђује довољно времена за игру, посматра је, укључује се и проширује;
 • Помаже деци да се укључе у игру и истраживања, води дијалог са децом о игри;
 • Развија заједништво;
 • Фокусира се на процес учења, а не на продукт;
 • Омогућава деци да се баве оним што за њих има смисла, што их чуди и занима;
 • Моделује истраживачки однос у учењу, истражује са децом;
 • Омогућава деци различите изворе учења и подршке;
 • Омогућава деци да развијају различите врсте ране писмености (језичке, математичке, визуелне) стварањем ситуација за њихово смислено коришћење;
 • Подстиче децу на различите и креативне начине изражавања;
 • Приближава деци културно наслеђе непосредне и шире заједнице као и човечанства;
 • Омогућава деци различите изборе кроз различита средства и материјале и начине изражавања;
 • Подстиче децу да развијају и преиспитују своје „полазне теорије” о различитим појавама;
 • Подржава децу да заједнички предвиђају, замишљају, постављају питања једни другима и траже различите начине решавања проблема;
 • Помаже деци да на различите начине документују своје учење.

Припремни предшколски програм усмерен је на подршку развијању вештина и способности, више него стицање специфичних знања и садржаја, које су основа за даље школовање и целоживотно учење уопште.

Припремни предшколски програм такође се развија као подршка ситуационом учењу и кроз развијање различитих пројеката на начин и са значајем поменутим у претходним деловима, при чему се посебна пажња посвећује следећим задацима ППП-а који су у њих интегрисани:

 • Подстицање осамостаљивања - подршка развоју бриге о себи, сналажењу у социјалном окружењу, изграђивању радних навика; подршка самосталном истраживању, решавању проблема, стварању, иницирању и доношењу одлука, развијању способности изражавања и самоизражавања. Подржавајући самосталност деце, васпитач пажљиво пружа помоћ само у оној мери у којој је неопходно, више као ослонац за даље развијање активности, а не као готово решење.
 • Подршка физичком развоју - подстицање природног раста и развоја, задовољавање дечје природне потребе за кретањем и моторном активношћу и омогућавање развоја моторног потенцијала.
 • Јачање социо-емоционалне компетенције - подршка развоју позитивне слике о себи, социјалних вештина, грађењу односа према другима и са другима, учење од других, поштовање других, учествовање у заједничком доношењу правила и заједничком животу уопште; препознавање и исказивање својих и туђих осећања и адекватно реаговање на њих; развијање емпатије у атмосфери међусобног прихватања и уважавања.
 • Подршка сазнајном развоју - подршка развоју интелектуалних функција и операција: мишљења, говора, памћења, опажања, маште; подршка детету да истражује, уочава нове везе, проналази податке и анализира их, да ствара, да тражи начине како да реши одређени проблем или испита неку своју претпоставку у активностима које су за њега смислене и инспиришуће; преузимање одговорности за своје изборе, концентрација и истрајност у решавању задатка.
 • Неговање радозналости - уважавање и подстицање природне дечје радозналости, потребе за сазнавањем и проширивањем искустава, заинтересованости за све оно што се око њега збива и налази. Васпитачи дечја интересовања, питања, теорије, предлоге, иницијативе и др., прихватају и разумеју као основу за даље развијање програма.
 • Поштовање индивидуалности и подстицање креативности – уважавање особености сваког детета, индивидуалног темпа развоја, стила учења, начина доживљавања и изражавања.

Иако важан за целокупни предшколски период, посебно важан аспект припреме за школу односи се на увођење деце у свет писмености. Рана писменост се развија у подстицајном језичком окружењу кроз активности у којима различити начини симболичког бележења и писана комуникација имају сврху и смисао за дете у самој активности, а не кроз издвојено подучавање деце читању и писању. Васпитачи омогућавају деци да развијају различите врсте ране писмености (језичке, математичке, визуелне) стварањем ситуација за њихово смислено коришћење, и то кроз:

 • Коришћење симбола у игри –деца стварају симболе тако штооткривају различите начине симболизовања искуства (цртање, прављење модела, креативни покрет, говор, претварање, прерушавање); симболима повезују реалне радње, предмете, поступке са замишљеним концептом у игри; укључују и комбинују симболе различитих култура;
 • Развијање симболичког изражавања у животно практичним ситуацијама - симболичко изражавање се развија у аутентичним ситуацијама (деца обележавају, дизајнирају, користе бројеве, збрајају …), користе личне и симболе других култура; у животним ситуацијама користи знаке из различитих сфера људске делатности као начин комуникације;
 • Развијање симболичког изражавања у планираним ситуацијама учења – деца упознају различите симболе и начине њиховог коришћења у комуникацији са другима; представљају на властити начин оно што доживљавају, замишљају и маштају; испитују различите начине коришћења уметничких материјала и преиспитују процес стварања; развијају различите начине вербалне комуникације кроз риме, причање прича, језичке игре; истражују различите графичке симболе и користе их у смисленим контекстима; овладавају различитим начинима представљања користећи различите медије и технологију;
 • Развијање свести о важности и корисности различитих начина графичког и других начина симболичког представљања кроз стварање прилика за њихову практичну употребу у игри.

Следећи важан аспект припреме за школу односи се на подршку развијању још једне важне комептенције за целоживотно учење - учењу учења. Ова компетенција се развија подршком деци да освешћују процес властитог учења (запитаности, постављања питања, развијање сопственх теорија и хипотеза, решавања проблема, проналажење различитих извора информација, заједничко долажење до решења, конструкција знања, промишљање, преиспитивање и др. ). Учење учења је смислено повезано са игром, активношћу и ситуацијом у којој дете учествује и кроз укључивање деце у развијање програма. Васпитач помаже детету да свој процес учења освешћује, прати и процењује, тако што га моделује, даје лични пример у истраживању и подржава га документацијом о учењу видљивом у простору.

Током развијања Припремног предшколског програма оствариваће се стална сарадња са породицом и локалном заједницом, са посебним нагласком на школама у окружењу у складу са епидемиолошком ситуацијон на нивоу града.

 1. Рад стручних органа и тимова

Рад стручних органа и тимова биће реализован једном месечно чији ће задаци приоритетно бити:

 • Разрада предлога модела подршке деци и породицама који се остварује путем онлине и других канала комуникацје
 • Преглед расположивих ресурса подела задужења
 • Преглед организације непосредног васпитно образовног рада
 • Начин евидентирања и остваривања во рада

 • остали задаци и активности педвиђени су Годишњим планом рада установе у пуном капацитету
 1. Партнерство са породицом и пружање подршке породицама

Уважавајући чињеницу да је породица примарни и најважнији васпитач деце, да се дечије најраније учење и развој одвија у породици и кроз тај породични контекст се гради основ учења и развоја деце у свим другим контекстима, јасно је да предшколски програм може употпунити дечија искуства одрастања и учења, само ако се развија кроз партнерске односе са породицом, што јесте основни циљ.

Грађење партнерства се одвија кроз :

 • Узајамно поштовање и поверење
 • Познвање, емпатију, осетљивост и уважавање перспективе друге стране – васпитача и родитеља
 • Сталну отворену и смислену комуникацију и дијалог о детету, програму, родитељству
 • Узајамно препознавање и уважавање доприноса и снага и једне и друге стране – родитеља и васпитача
 • Заједничко доношење одлука и спремност на компромисе и промене .

У циљу грађења партнерства са породицом, програм сарадње реализоваће се кроз различите облике и начине :

 • Осмишљавање програма сарадње који је настао кроз дијалог са родитељима о различитим начинима укључивања породице; уважити различитост породица и програм прилагођавати потребама и могућностима родитеља у складу са епидемиолошком ситуацијом.
 • Упознати родитеље са концепцијом Основа програма, на почетку године, затим кроз писане информације и на друге начине
 • Развијање програма којим се даје простор за учешће породице и уважавање мишљења, предлога, сугестија и коментара родитеља на разне начине – анкете, свакодневни контакти, виртуелн табле за родитеље (шта је за њих важно, шта би желели у вртићу у односу на своју децу и себе), као и деце – како би они желели да се њихови родитељи укључе у вртић или учествују
 • Развијати писану документацију ком се обезбеђује узајамна информисаност и документују активности у вртићу
 • Позивати лично родитеље на онлајн учешће у планираним активностима, уз помоћ и подршку васпитача или других родитеља
 • Практиковати онлајн састанке са родитељима, на којима ће се водити дијалог о активностима деце, програму, начину рада
 • Постоји време – у различито доба дана и у различитим данима у недељи – одређено у складу са временом родитеља, када васпитачи и родитељи разговарају о детету
 • Обезбедити редовне могућности за непосредну комуникацију кроз индивидуалне разговоре
 • Програм сарадње са породицом базираће се на овим полазиштима, кроз различите облике и начине сарадње, уз уважавање различитих потреба, могућности и интересовања породице.

Предлог могућих облика сарадње :

 • Током септембра акценат дати на адаптацији и реадаптацији
 • Путем анкетирања родитеља (писаним путем, индивидуално, преко деце ...) доћи до програма сарадње са родитељима који ће бити усклађен са различитим могућностима и потребама породице уз поштовање мера заштите
 • Почетком октобра реализовати онлајн родитељске састанке у свим васпитним групама, на којима ће бити представљена нова концепција рада при чему треба на што једноставнији начин представити родитељима нови начин рада са децом а такође и начин њиховог укључивања у рад са децом и васпитачима, начине на који они могу да прате реализацију програма, начин учења и учешћа њиховог детета у програму у контеексту тренутно актуелне ситуације
 • Током године, континуирано представљати реализоване пројекте у васпитним групама родитељима – кроз виртуелне паное „одлазак пројекта кући“, завршницу слављење пројекта за родитеље ...
 • Евалуацију прве године примене нових Основа програма урадити на родитељском састанку у јуну, уз рефлексију свих учесника – деце, родитеља, васпитача.

Остали облици сарадње:

 • Индивидуални разговори са родитељима, на иницијативу родитеља или васпитача – у доба дана и дане у недељи, које договоре родитељи и васпитачи
 • Тематски састанци – разрађивати неке од психо-педагошких тема и питања везана за развој и васпитање деце за којим родитељи имају потребу или васпитачи процене да их треба реализовати (то је један од пожељних облика сарадње за које се родитељи могу изјаснити путем анкетирања).
 • Различити облици писане комуникације на релацији вртић-породици и обрнуто.
 • Заједничке онлине прославе, рођендана, празника, излети, шетње, посете разним културним дешавањима, институцијама..
 • Онлајн укључивање родитеља у активности као експерта за одређену тему или област који у вртићу истражују деца и васпитачи
 1. Подршка запосленима, стручно усавршавање и професионални развој

Подршка запосленима биће пружана кроз:

Рад стручних органа, индивидуално и кроз хоризонталне размене.

У онлине заједницама биће предложених саржаја, анализа, дискусија.

Стручно усавршавање биће усмерено на подршку у разумевању документа Основа програма „Године узлета“ и дефинисање смерница за развијање реалног програма у вртићу у складу са концепцијом. Циљ је да се кроз интерно стручно усавршавање на нивоу Установе обезбеде механизми хоризонталне размене и подршке васпитачима за квалитетнију имплементацију Основе програма. Из тог разлога, у складу са законским документима (Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Развојни план Установе, Акциони план 2020/21, Извештај о раду Установе и евалуација плана стручног усавршавања у 2019/20) и испитивања професионалних потреба васпитно-образовног особља о темама за које су заинтересовани и за које сматрају да би унапредиле њихове професионалне компетенције, стручно усавршавање организоваће се:

- у оквиру Установе кроз рад стручних органа, семинара и стручних предавања;

- ван Установе кроз учешће на стручним конференцијама у организацији струковних удружења, конгресима, симпозијумима и акредитованим семинарима;

- обезбеђивањем стручне литературе

Ради лакше и квалитетније имплементације Основа програма и продуктивних промена у реалном програму, биће реализоване анализе, размене и дискусије у реалном контексту вртића, односно анализирање различитих сегмената праксе на састанцима конкретног вртића.

Имајући у виду да ће две трећине васпитно-образовног особља проћи обуку за имплементацију Основа програма „Године узлета“, рад стручних актива, тимова и актива вртића, базираће се на размени и дискусији свих димензија програма.

Како би се програм васпитно–образовног рада у реалном контексту вртића остварио у складу са концепцијом, планирана је подршка у виду обука, менторства, узајамног учења и хоризонталне размене која ће се остварити почев од септембра 2020.

Подршка Установи у процесу увођења Основа програма односиће се на:

-дводневну обуку (Теориско-вредносни постулати и Реални програм из перспективе детета)

-дводневна обука (Контекст реалног програма, Стратегије развијања реалног програма)

-онлајн обука

-примена уз две врсте подршке – менторска подршка и хоризонтална размена

Планираним обукама биће обухваћено 60 васпитача, медицинских сестара-васпитача, стручних сарадника у оквиру Установе. Вртић „Свитац“, уз учешће 100% васпитно-образовног особља, биће језгро промене актуелне праксе и културе Установе у целини. Поред наведеног, планирана је и подршка у погледу приручника, водича и онлајн материјала.

Да би се обезбедила квалитетна хоризонтална размена између вртића и стручна размена са другим предшколским установама, планирани су различити облици стручног усавршавања кроз рад стручних органа и тимова.

Приоритетни задаци:

- планирање хоризонталног учења које се осварује у средини у којој се негују узајамност, равноправност, партнерство, засновано на учењу кроз интеракцију и рефлексивној пракси.

- континуирана примена садржаја стручног усавршавања.

Стручно усавршавање уУстанови у зависности од епидемиолошке ситуације опционо уживо или путем других канала комуникације

Облик стручног усавршавања

Реализатори

Месец реализације

Хоризонтална размена - упознавање са Основама предшколског програма са обуке

васпитачи

медицинске сестре – васпитачи

стручни сарадници

помоћник директора

директор

IX - VIII

Излагање на састанцима стручних органа о похађаним облицима стручних усавршавања ван установе, са дискусијом и анализом

васпитачи

медицинске сестре – васпитачи

стручни сарадници

помоћник директора

директор

IX - VIII

Хоризонтална размена на састанцима стручних органа о примени у раду сазнања и искуства из акредитованих програма;

Добри примери праксе

Састанци Васпитно – образовног већа, Актива васпитача, медицинских састара васпитача, васпитача ппп, Актива вртића и састанци Тимова

IX - VIII

Едукативне радионице за запослене

стручни сарадници

X - V

Приказ пројекта, књиге, приручника, стручног чланка, часописа, дидактичког материјала из области васпитања и образовања

васпитачи, медицинске сестре - васпитачи, стручни сарадници

X - VI

Унапређивање компетенција запослених за превентивни рад, благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, злостављање и занемаривање

стручни сарадници

IX - VIII

Стручно усавршавање ван Установе у зависности од епидемиолошке ситуације

Акредитовани семинар

васпитачи

медицинске сестре – васпитачи

стручни сарадници

помоћник директора

директор

XI

Онлајн обуке, веминари, конференције, семинари

васпитачи

медицинске сестре – васпитачи

стручни сарадници

помоћник директора

директор

IX - VIII

Акредитовани семинар за васпитаче и медицинске сестрe васпитаче

васпитачи

медицинске сестре – васпитачи

стручни сарадници

помоћник директора

директор

III - IV

Стучна конференција медицинских сестара на превентиви

медицинске сестре на превентиви

XI - V

Стучна конференција медицинских сестара -васпитача

медицинске сестре - васпитачи

X - VI

Стручна конференција васпитача

васпитачи

XI - IV

Стручна конференција стручних сарадника

стручни сарадници

X

Међународна конференција - БАПТА

васпитачи

стручни сарадници

помоћник директора

директор

IX

 1. Сарадња са релевантним Установама

 • Континуирања сарадња са Кризним штабом
 • Сарања са Школском управом
 • Заводом за јавно здравље
 • Санитарном инспекцијом
 • Предшколским диспанзером Дома здравља

Детаљнији план сарадње приказан је у оквуру Годишњег плана рада у пуном капацитету.

Сарадњу са наведеним установама остварује директор Установе и сарадник за превентивно здравствену заштиту о чему обавештавају остале запослене.

Временска динамика: свакодневно праћење ситуације на нивоу града. Контакти путем свих расположивих канала – по потреби. Континуирано се врши документовње сарадње

Детаљнији план сарадње приказан је у оквуру Годишњег плана рада у пуном капацитет

 1. Управљање и организација

Управљање и организација ће се у периоду рада Установе у ограниченом капацитету огледати у:

- стварању услова за безбедан рад

- стварању услова да планови и извештаји буду израђени кроз консултацију и уз учешће релевантних актера

- дефинисању улога и носиоца одговорности за одређене активности

- праћењу и координирању рада стручних актива и тимова

- унапређиивању материјално техничких услова рада

- иницирању и успостављању сарадње са локалном заједницом

- стварању услова и подстицању запослених на комуникацију путем дигиталних технологија са свим актерима у образовању

- коришћењу дигиталних технологија у реализацији васпитно обрзовног рада

- стварању услова за пружање подршке запосленима, стручно усавршавање и професионално повезивање

- редовном информисањем Савета родитеља и Управног одбора о активностима Установе и уважавање предлога поменутих органа

- праћењу реализације програма и вредновању рада запослених

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Кључне речи:

Сличне вести

 • 02
  мај
  САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОЧЕТКА РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ “ЂУЛИЋИ”

  Почетак рада Установе за децу “Ђулући” стећи ће се након испуњења следећих основних предуслова и то : - сви радници који ће бити радно ангажовани (138 од 146) морају у току наредне недеље (04.05.-06.05.) тестирани на евентуално присуство вируса Covid-19 и за све морају стићи резултати пре отварања објеката Установе.

  Више
 • 08
  сеп
  Рођенданско славље улепшао дечји маскенбал

  Свечани програм поводом Дана града отворили су најмлађи Зајечарци, који су максирани у своје омиљене јунаке продефиловали главном градском улицом до Трга ослобођења.

  Више
 • 16
  нов
  Градско веће донело одлуку о исплати новчане помоћи запосленима ПУ "Ђулићи"

  На предлог Саше Мирковића, председника Скупштине града Зајечара, Градско веће на данашњој седници донело је одлуку о исплати једнократне новчане помоћи у износу од 10 хиљада динара радницима Предшколске установе "Ђулићи" у Зајечару.

  Више
 • 25
  сеп
  Одржана редовна седница Савета за здравље

  Остваривање права из здравственог осигурања и посебне погодности које уживају даваоци крви и донори органа, као и разматрање извештаја о хигијенско-санитарном стању објекта предшколске установе "Ђулићи" само су неке од тема Савета за здравље.

  Више

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.