ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-233 - НАБАВКА РАДОВА НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ.

Важи од 24.08.2021. до 08.09.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка радова на санацији и адаптацији електроинсталација Народног позоришта тимочке крајине – центра за културу „ Зоран Радмиловић“ у Зајечару.

Референтни број

404-233

Врста поступка

 отворени поступак

Рок за подношење понуда

08.09.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: