ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 128 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 01.04.2021. до 27.04.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

 Набавка услуга израде пројектне документације за изградњу комплекса Здравственог центра у Зајечару

Референтни број

404-128

Врста предмета

услуге

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

27.04.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: