ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-175 - МОТОРНА ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

Важи од 06.06.2024. до 24.06.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Моторна возила  путем финансијског лизинга

Референтни број

404-175

Врста поступка

 Отворени поступак

Рок за подношење понуда

21.06.2024. године, 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: