ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

Важи од 30.05.2024. до 14.06.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

IV/06 бр.124

30.05.2024. године

З А Ј Е Ч А Р

 

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2024. ГОДИНУ

 

Одељење за финансије обавештава јавност да ће се у периоду од 31. маја до 14. јуна 2024. године спроводити јавна расправа о Нацрту одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину у делу капиталних инвестиција (у даљем тексту: Нацрт одлуке).

Одељење за финансије позива државне органе, стручну јавност, институције, јавна предузећа, удружења грађана, невладине организације као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта одлуке и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Одељењу за финансије путем електронске поште на е-mail адресу: valentina.djuricic@zajecar.info и gabriela.begic@zajecar.info. Такође, предлози се могу послати поштом на адресу Градска управа Зајечар, Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар или предати преко Услужног центра Градске управе града Зајечара са напоменом: „За Нацрт одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2024. годину”.

Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, са Нацртом одлуке и прилозима објављује се на интернет страници града Зајечара и на друштвеним мрежама.        

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и текст Нацрта одлуке, са образложењем и прилозима.

По окончању јавне расправе Одељење за финансије сачиниће извештај о спроведеној расправи.

 

С поштовањем,

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                  ЗА ФИНАНСИЈЕ

                                                                                                   Валентина Ђуричић

Документација: