ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-145 - НАБАВКА УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 17.05.2024. до 28.05.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга сузбијања комараца на територији града Зајечара

Референтни број

404-145

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

28.05.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: