ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-121 - НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И НАДОГРАДЊЕ СОФТВЕРА ПРОТЕКТИС ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЕФИКАСНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Важи од 26.04.2024. до 08.05.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга одржавања и надоградње софтвера Протектис за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања градског штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите опште намене и осталих субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Зајечара

Референтни број

404-121

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

08.05.2024. године 11:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: