ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-543 - НАБАВКА РАДОВА НА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ОКВИРУ АКЦИЈЕ “ОДГОВОРНЕ ЛОКАЛНЕ ФИНАНСИЈЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА“

Важи од 28.12.2023. до 15.01.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка радова на партерном уређењу  оквиру акције “Одговорне локалне финансије и учешће грађана“

Референтни број

404-543

Врста поступка

 Отворени поступак

Рок за подношење понуда

15.01.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: