ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ МЕНТОРА/КЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА ''КАД ЖЕНЕ ВОДЕ – ФАЗА II''

Важи од 31.08.2022. до 07.09.2022.

У складу са Уговором о партнерству потписаног између Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) и Града Зајечара број 30-24 од 01.7.2022. године, дана 31.8.2022. године

 

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Расписује

ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ МЕНТОРА/КЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТА

 „КАД ЖЕНЕ ВОДЕ – ФАЗА II“

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

            Пројекат „Кад жене воде – фаза II“ Град Зајечар реализује уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена у Србији (UN Women) у оквиру пројекта "Кључни кораци ка родној равноправности, фаза II", који финансира Европска унија. У овом пројекту учествоваће 11 жена које су прошле едукације у првој фази пројекта „Кад жене воде“. Њима ће бити пружена менторска помоћ при изради бизнис планова са којима ће моћи да конкуришу за материјал или опрему како би основале пољопривредно газдинство и бавиле се руралним туризмом, или унапредиле своје пословање.

            Градска управа града Зајечара закључиће Уговор о делу са ментором/ком који/а ће учесницама пружити помоћ при изради бизнис планова.

II УСЛОВИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ МЕНТОРА/КЕ

  • VII степен образовања,
  • Искуство у држању обука за израду бизнис планова,
  • Искуство у дигиталном маркетингу,
  • Поштовање принципа родне равноправности,
  • Искуство у области остваривања једнаких могућности.

 

III ПРИЈАВА НА ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ МЕНТОРА/КЕ

 

            Сви/е заинтересовани/е могу се пријавити на овај позив најкасније до 7.9.2022. године до 12.00 часова достављањем биографије и мотивационог писма у затвореној коверти са назнаком:

  • За Пројектни тим за имплементацију пројекта „Кад жене воде – фаза II“
  • Пријава на позив за ангажовање ментора/ке за потребе пројекта „Кад жене воде – фаза II“.

            Непотпуне и закаснеле пријаве неће бити разматране.

 

 

IV СЕЛЕКЦИЈА ПРИЈАВЉЕНИХ ОСОБА

 

            Селекцију ће вршити Пројектни тим за имплементацију пројекта „Кад жене воде – фаза II“ који је именован Решењем Градоначелника града Зајечара. Пријављени/е ће о резултатима селекције бити обавештени најкасније до 12.9.2022. године, након чега ће бити обављен разговор са одабраним/ом ментором/ком.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ДЕЛУ И ДЕФИНИСАЊЕ ОБАВЕЗА

            Са ментором/ком ће бити закључен Уговор о делу којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.

            Новчана накнада износи 20,000.00 динара у бруто износу и биће исплаћена у целости након извршене услуге.

            Ангажовани/а ментор/ка имаће обавезу креирања Пријавног обрасца – Бизнис плана којим ће учеснице пројекта конкурисати за материјал или опрему и едукације учесница и пружања помоћи при изради бизнис планова.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

            Позив ће бити објављен на Огласној табли Градске управе града Зајечара као и на званичном сајту Града Зајечара www.zajecar.info.

            Све додатне информације можете добити слањем е-маил на office.ler@zajecar.info или путем телефона на 019/444-600, локал 108, радним данима од 07.30 до 15.30 часова.

Документација: