ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-214 - НАБАВКА ДОБАРА ЗА УВОЂЕЊЕ САВРЕМЕНОГ Е-СКУПШТИНСКОГ СИСТЕМА

Важи од 01.07.2022. до 11.07.2022.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка добара за увођење савременог Е-скупштинског система

Референтни број

404-214

Врста поступка

 Отворени поступак

Рок за подношење понуда

11.07.2022. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: