ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СОПСТВЕНОГ БУЏЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 2022-2025.