Тендери

до
ЈАВНА НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР
08.09.2014
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-354/1 од 01.09.2014. године, наручилац објављује: ЈАВНА НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКИХ СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР
08.09.2014
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-353/1 од 01.09.2014. године, наручилац објављује: ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА "ПРЕДЛОГ УТВРЂИВАЊА ПОДРУЧЈА ГАМЗИГРАДСКЕ БАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА"
08.09.2014
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-360/1 од 02.09.2014. године, наручилац објављује: НАБАВКA УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА "ПРЕДЛОГ УТВРЂИВАЊА ПОДРУЧЈА ГАМЗИГРАДСКЕ БАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА"
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ОШ
26.08.2014
Назив и адреса наручиоца:Град Зајечар Врста наручиоца:друштвена својина Интернет страна наручиоца: www.zajecar.info На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-324/1од 15.08.2014. године, наручилац објављује:
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ И ЕМИТОВАЊА СЕРИЈАЛА
26.08.2014
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-323/1 од 15.08.2014. године, наручилац објављује
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА
14.08.2014
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” , број 124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-313/1 од 14.08.2014. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
Преузмите:
ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ(РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ)ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
14.08.2014
На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-317/1 од 14.08.2014. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова на уређењу(ревитализацији) пољских путева
Преузмите:
Јавна набавка услуга избора акредитоване организације за обуку геронто домаћица за потребе реализације пројекта“HELPING HAND“
10.07.2014
Јавна набавка услуга избора акредитоване организације за обуку геронто домаћица за потребе реализације пројекта“HELPING HAND“. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите:
Јавна набавка радова на изградњи друге фазе спортског комплекс на Краљевици
10.07.2014
Јавна набавка радова на изградњи друге фазе спортског комплекс на Краљевици. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите:
Јавну набавку радова на на инвестиционом одржавању фасаде главне зграде ГУЗ-а
10.07.2014
Јавну набавку радова на на инвестиционом одржавању фасаде главне зграде ГУЗ-а. Јавна набавка се не обликује по партијама. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76.
Преузмите: