ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-59 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТЕМАТСКИ ПАРК „ РИМСКИ ЦАРЕВИ“

Важи од 22.03.2024. до 02.04.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка услуга израде пројектно техничке документације за тематски парк „ Римски цареви“

Референтни број

404-59

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

02.04.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: