ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-86 - НАБАВКА ПАРАГРАФА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 14.03.2024. до 26.03.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка Параграфа за потребе Градске управе града Зајечара 

Референтни број

404-86

Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

26.03.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: