Центар за социјални рад

Центар за социјални рад „Зајечар“ је до 2008. године била једина установа социјалне заштите у граду од оснивања 1959.год. Током 2008. године град Зајечар је скупштинском одлуком основао Установу за дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју.

У вршењу јавних овлашћења Центар у складу са законом одлучује о :

 • остваривању права на новчану социјалну помоћ;
 • остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица ;
 • остваривању права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица;
 • остваривању права на посебну новчану накнаду;
 • остваривању права на оспособљавање за рад;
 • остваривању услуге смештај у установу социјалне заштите ;
 • остваривању услуге на породични смештај;
 • остваривању права на услугу смештаја у прихватилишту;
 • услуге процене и планирања
 • услуге саветодавно терапијске и социјално едукативне
 • дневне услуге у заједници
 • услуге подршке за самосталан живот
 • хранитељству;
 • усвојењу;
 • старатељству;
 • одређивању и промени личног имена детета;
 • мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права.

Одлуком о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара предвиђена су следећа права:

 • Право на помоћ у натури
 • Право на накнаду трошкова здравствене заштите
 • Право на накнаду трошкова сахране
 • Услуга Дневни боравак у Клубу за стара лица
 • Услуга помоћ у кући
 • Право на новчану помоћ ради најнужније адаптације стана
 • Право на материјално опремање куће у којој се збрињавају жртве породичног насиља ( жене и деца ) – Сигурна кућа
 • Услуга заштите жртава породичног насиља у Сигурној кући
 • Услуге неодложне интервенције за заштиту деце од злостављања и занемаривања
 • Услуга на привремени и интервентни смештај у прихватилиште , прихватну станицу или другу породицу
 • Услуга социјално становање у заштићеним условима
 • Услуга Дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
 • Право на једнократну новчану помоћ
 • Право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
 • Право на бесплатан оброк у народној кухињи .

Адреса: Генерала Гамбете 88
тел : 019 / 420 – 280, 422 - 256
Информатор о раду Центра за социјални рад "Зајечар"