Захвалница Граду Зајечару: Укључивање младих у процесе доношења одлука са посебним нагласком на младе из руралних средина