Завршена Јавна расправа о Нацрту Oдлуке о буџету града Зајечара за 2024. годину