Обрасци

до
КОНТОЛНА ЛИСТА - ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ЛИСТА 2
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТОЛНА ЛИСТА - ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ЛИСТА 2
Преузмите:
06.06.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - НАРОЧИТО ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - НАРОЧИТО ОПАСНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ
Преузмите:
06.06.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА - БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ
Преузмите:
06.06.2016.
Списак контролних листи Грађевинске инспекције у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе Зајечара
Обрасци - инспекцијски послови
Списак контролних листи Грађевинске инспекције у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе Зајечара
Преузмите:
06.06.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ ИЛИ ДЕО ОБЈЕКТА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ ИЛИ ДЕО ОБЈЕКТА
Преузмите:
06.06.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ЗАВРШЕНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ЗАВРШЕНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА
Преузмите:
06.06.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО РЕШЕЊУ У СКЛАДУ СА ЧЛ.145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО РЕШЕЊУ У СКЛАДУ СА ЧЛ.145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Преузмите:
06.06.2016.
КОНТРОЛА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ОБАВЕШТЕЊУ О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛА ЛИСТА ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ОБАВЕШТЕЊУ О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА
Преузмите:
06.06.2016.
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ И ПОТВРДИ О ПРИЈАВИ РАДОВА
Обрасци - инспекцијски послови
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ И ПОТВРДИ О ПРИЈАВИ РАДОВА
Преузмите:
06.06.2016.
Контролна листа буџетске инспекције Министарства финансија Републике Србије
Обрасци
За контролу субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему Функција буџетске инспекције, службе за буџетску инспекцију аутономне покрајине и службе за буџетску инспекцију локалне самоуправе јесте контрола примене закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему.
Преузмите:
01.06.2016.
Локални регистар извора загађивања
Обрасци - заштита животне средине
Локални регистар извора загађивања
Преузмите:
07.08.2015.
АПЛИКАЦИЈА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СНИМАЊЕ У ЗАЈЕЧАРУ
Обрасци
АПЛИКАЦИЈА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СНИМАЊЕ У ЗАЈЕЧАРУ
Преузмите:
25.02.2015.
Обрасци за спровођење превремених избора за чланове савета месних заједница расписаних за 23.11.2014
Обрасци
Обрасци за спровођење превремених избора за чланове савета месних заједница расписаних за 23.11.2014
Преузмите:
16.10.2014.