Вести

Зајечар: Штаб за ванредне ситуације града донео нови Закључак

Зајечар: Штаб за ванредне ситуације града донео нови Закључак

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 84/18) и члана 6. Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 40/21) Штаб за ванредне ситуације града Зајечара, на седници одржаној 29.12.2021. године, донео је:

ЗАКЉУЧАК

​I Овим Закључком одређују се одговарајуће мере за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 изазване виросом SARS-CoV-2, кao и услови, начин спровођења, извршиоци и средства за спровођење тих мера на територији Града Зајечара за време дочека Нове године, првог јануара 2022. године, за време Божићних празника и дочека православне Нове године.

​II За време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести Covid-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растоjање од најмање два метра између лица која не бораве у истом домаћинству.

​На јавним местима на отвореном простору за окупљање више од 500 људи, неопходна је сагласност Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, поштујући прописане мере Кризног штаба и Штаба за ванредне ситуације града Зајечара.

​У складу са Закључком Штаба за ванредне ситуације града Зајечара II број: 87-59/2021 од 08.11.2021. године, за боравак у угоститељским објектима у затвореном простору као и у објектима који нису у регистру угоститељских објеката, али у којима се врши одржавање забавних и свечаних манифестација(сале за венчањa, играонице, сале домова културе, објекти у приватној и јавној својини који се користе за било које прославе, манифестације и слично), кладионицама, коцкарницама, слот клубовима и другим објектима у којима се одржававају игре на срећу, као пружалац и корисник услуге, у периоду од 20,00 сати до завршетка радног времена прописаног Одлуком о радном времену Скупштине града Зајечара, може боравити и радити само лице које поседује Ковид сертификат.

​У току новогодишњих празника (дочека Нове године, првог јануара 2022. године, за време Божићних празника и дочека православне Нове године) биће редовних и ванредних контрола угоститељских објеката и изнајмљених простора у граду и селима, где се организује дочек Нове године, као и било какво окупљање у затвореном простору од стране комуналне инспекције и комуналне милиције уз асистенцију ПУ Зајечар.

​​Инспекције које су овлашћене Законом о заштити становништва од заразних болести (санитарна инспекција, комунална инспекција и комунална милиција), вршиће контролу Ковид сертификата гостију и запослених у угоститељским објектима.

​За непоштовање противепидемијских мера које су утврђене у инспекцијском надзору, надлежни инспектор предузима управне и казнене мере у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести.

​На основу члана 85а Закона о заштити становништва од заразних болести:

​Новчаном казном у износу од 300.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).

​За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 150.000 динара.

​За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 50.000 динара.

​Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се за прекршај лице одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).

​Новчаном казном у износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време проглашене епидемије (члан 46а став 3).

​На основу члана 73. став 8. Закона о заштити становништва од заразних болести:

​Када постоје разлози хитности због непосредног угрожавања живота и здравља људи, односно у случајевима непоштовања прописаних мера у време трајања епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу окупљања људи супротно прописима, инспекцијски органи из овог члана, као и комунални милиционер, могу усмено у складу са законом да нареде мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова утврђених, односно поверених овим законом, а нарочито:

1) да наложе да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до кршења прописаних мера;

2) да забране обављање делатности у објекту, односно простору у коме је дошло до кршења мере док надлежни орган не предузме прописане мере, а најдуже на 72 сата.

​У случају сумње на фалсиковани „Ковид сертификат“ ковид редар и поступајући инспектор обавештавају МУП ради процесуирања.

​III Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији Града Зајечара www.zajecar.info и у „Службеном листу Града Зајечара“.

II број:87-68 /2021

У Зајечару, 29.12.2021. године

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ ШТАБА

Бошко Ничић

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.