Корона вирус - Важне информације - Штаб за ВС града Зајечара

Донета Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Зајечара! Епидемиолошка ситуација НЕПОВОЉНА!

Донета Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Зајечара! Епидемиолошка ситуација НЕПОВОЉНА!

На предлог Штаба за ванредне ситуације Града Зајечара и Завода за јавно здравље Тимок "Зајечар" који је епидемиолошку ситуацију на територији Града Зајечара оценио као НЕПОВОЉНУ, данас је донета Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији града Зајечара.

Ванредна ситуација СЕ ПРОГЛАШАВА почев од 18. јула 2020. године у 06,00 часова због настанка елементарне непогоде ширењем заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS–CoV–2 .

У складу са наведеним донета је

НАРЕДБА

I На територији Града Зајечара, услед проглашења ванредне ситуације због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, примењују се следеће посебне мере заштите становништва од заразних болести:

1. Забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите;

2. У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите.

О спровођењу ове мере стараће се комунална милиција и комунална инспекција.

Прекршиоци ове мере казниће се у складу са Одлуком о комуналној инспекцији („Сл. лист града Зајечара“, бр. 15/14 и 7/17 – др. одлука) и роком извршења од 5 минута.

3. У свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра.

На јавним местима у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање 1,5 метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 метра квадратна може бити присутно једно лице.

На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање 1,5 метар (испред продавница, киоска брзе хране, апотека, на аутобуским, возним и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1. - 3. ове тачке.

Надлежне службе јавних комуналних предузећа на територији Града Зајечара ће у координацији са Штабом за ванредне ситуације, на најфреквентнијим местима окупљања грађана (у редовима), обележити линијама или тачкама прописно растојање – дистанцу које се мора поштовати.

4. Забрана организовања свечаности, као и организовања спортских манифестација са публиком и других забавних манифестација и прослава (сабора, вашара, свадбених весеља, прослава крштења, музичких и забавних манифестација и других прослава и свечаности).

Забрана из претходног става односи се и на станове, приватна домаћинства, дворишта и сл. уколико истима присуствује више од 5 лица који нису чланови домаћинства пријављени на адреси у којој се скуп или прослава организују.

5. Oграничава се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, објеката брзе хране, ноћних клубова и других) који немају башту, тако да ти објекти неће радити од 21.00 до 06.00 часова наредног дана.

Наведено ограничење из претходног става односи се и на угоститељске објекте који послују у оквиру бензинских станица (пумпи), као и на рад кладионица, коцкарница и других сличних објеката.

Остаје на снази забрана рада ноћних клубова и дечијих играоница на територији Града Зајечара.

6. Ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Власници односно закупци угоститељских објеката из претходног става дужни су да, поштујући све санитарне препоруке и прописане мере, госте до 21.00 часа удаље из затвореног дела објекта, а рад у отвореном делу објекта (башти), без икаквих музичко – забавних програма наставе најкасније до 23.00 часа.

Улазак гостију у затворени део објекта, уз обавезно ношење маски, дезинфекцију обуће и руку, дозвољен је у наведеном периоду само ради коришћења тоалета.

7. Прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова.

Особље угоститељских објеката све време мора носити заштитну маску, док гости наведених угоститељских објеката могу да скину заштитне маске само док седе за столом, али их морају носити док улазе или излазе из угоститељског објекта или иду у тоалет или друге просторије истог.

8. Ограничава се радно време пекара, киоска брзе хране и сличних услужних радњи тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

9. Објекти који нису регистровани за окупљање и пружање угоститељских услуга и којима се не могу пронаћи власници, односно закупци, а који примају госте, одмах од стране комуналне милиције и уз асистенцију припрадника Полицијске управе Зајечар, затворити, а затеченим лицима поднети пријаву надлежном санитарном инспектору за кршење Закона о заштити становништва од заразних болести. О раду оваквих објеката по хитном поступку обавестити и надлежну финансијску инспекцију.

10. Ограничава се радно време продавница, тржних центара и других малопродајних објеката на територији Града Зајечара тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

У продавницама, тржним центрима и другим малопродајним објектима на територији Града Зајечара ограничен је истовремени боравак лица-потрошача у истима и то тако што на 4 метра квадратна корисне површине може боравити једно лице-потрошач, с тим да минимална физичка дистанца између потрошача међусобно и осталих лица у објектима продавница, тржних центара и других малопродајних објеката буде минимално 1,5 метра.

Особље продавница, тржних центара и других малопродајних објеката мора носити заштитну маску на прописан начин све време, као и потрошачи док се налазе у продавницама, тржним центрима и другим малопродајним објектима.

Комунална милиција ће у року од 48 сати од почетка примене ове Наредбе обићи све малопродајне објекте на територији Града Зајечара и доставити им обавештење о максималном броју купаца који могу истовремено ући у малопродајни објекат.

11. Забрањује се малопродајним објектима (продавницама) у граду и селима, продаја алкохолних и безалкохолних пића уколико се иста испијају испред наведених објеката и прописује се обавеза власника или закупаца објеката или радника истих да, уколико и поред упозорења о наведеној забрани лица не поступе по упозорењу, неодложно позову комуналну милицију или санитарног инспектора.

12. Пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања.

Препоручује се Предшколској установи „Ђулићи“ да, док траје неповољна епидемиолошка ситуација ширења заразне болести COVID-19 на територији Града Зајечара, врши првенствено пријем деце чија су оба родитеља или старатеља, односно онај родитељ или старатељ који самостално врши родитељско право радно ангажована.

Налаже се Предшколској установи „Ђулићи“ да обезбеди да услугу боравка (смештаја) деце у вртиће не плаћају они родитељи чија деца не користе наведену услугу док траје ванредна ситуација на територији Града Зајечара.

Налаже се Предшколској установи „Ђулићи“ да се закључно са 31. 08. 2020. год. раскину уговори са свим родитељима деце која користе услугу боравка (смештаја) у вртиће, односно закључе Анексе уговора почев од 01. 09. 2020. год. у којим одредбама уговора ће бити регулисане овакве и сличне ситуације.

13. У основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица).

14. У јавном друмском превозу, такси превозу и железничком превозу путника возачи, путници и овлашћена лица превозника (кондуктери) све време трајања вожње обавезни су да носе заштитне маске, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила.

Родитељи малолетне деце или деце са посебним потребама, односно њихови старатељи дужни су да обезбеде да деца носе заштитну маску у случајевима из става 1. ове тачке.

Контролу спровођења ове мере вршиће комунална милиција и надлежна инспекција, а на основу сачињеног записника на лицу места

Евентуалне пријаве због непоштовања мера из ове тачке ради процесуирања достављати надлежној санитарној инспекцији.

15. Забрана коришћења отворених и затворених базена, спа и велнес центара и јавних купалишта.

16. Спровођење прописаних мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда и службе у истима.

17. Спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице).

18. Налаже се ЈКП „Хигијена“ Зајечар да поштује све раније прописане мере Штаба за ванредне ситуације које се односе на рад зелених пијаца и Халу сирева.

Продавци на зеленим пијацама и у Хали сирева, радници, као и купци морају носити заштитне маске на прописан начин, све време боравка на простору пијаца и Хале сирева.

Налаже се ЈКП „Хигијена“ Зајечар да удаљи са зелених пијаца и из Хале сирева продавце односно закупце тезги који на прописан начин не носе заштитне маске.

Налаже се ЈКП „Хигијена“ Зајечар да свакодневно врше чишћење и дезинфекцију зелених пијаца и Хале сирева.

У случају непоштовања одредби из ове тачке Наредбе, Штаб за ванредне ситуације ће донети одлуку о затварању зелених пијаца и Хале сирева.

Контролу примене мера из ове тачке врши комунална милиција и комунална инспекција у сарадњи са надлежном санитарном инспекцијом.

19. Честа, а најмање два пута недељно, дезинфекција свих јавних објеката (о спровођењу ове мере стараће се ЈКП „Хигијена“ Зајечар, ЈКП „Водовод“ Зајечар, ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар и Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар).

20. Дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама – о спровођењу ове мере стараће се управници стамбених заједница (зграда).

21. Што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава (о спровођењу ове мере стараће се ЈКП „Хигијена“ Зајечар, ЈКП „Водовод“ Зајечар, ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар и Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар).

II Влада може, посебном одлуком, изменити мере из става 1. ове Наредбе, односно одредити друге посебне мере заштите становништва од заразне болести COVID–19, услове, начин спровођења и извршиоце, ако то налажу посебне околности.

III Спровођење мера заштите из ове Наредбе, у складу са законом утврђеним овлашћењима, обезбеђују, координирају и надзиру Градоначелник Града Зајечара преко надлежних градских органа и служби, Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара, санитарна инспекција и други законом одређени инспекцијски органи и Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар.

IV Свако непоштовање мера утврђених овом Наредбом повлачи прекршајну одговорност физичког односно правног лица, у складу са законом, Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID – 19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/20, 93/20, 94/20 и 100/20) и подзаконским прописима.

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које крши меру обавезног ношења заштитне маске у јавном превозу или у затвореном простору, у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID – 19.

V Утврђене мере овом Наредбом примењују се од дана ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Зајечара и примењују се до укидања ванредне ситуације на територији Града Зајечара.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

КОМАНДАНТ

Бошко Ничић

* Сви медији који преузму вест или фотографију (или и једно и друго) са портала Града Зајечара у обавези су да наведу извор. Уколико је пренета интегрална вест, у обавези су да наведу извор и поставе линк ка тој вести.

Сличне вести

Пошаљите коментар

Коментари који су увредљиви по било кога и на било којој основи, као и коментари који садрже рекламе или линкове ка спољним сајтовима, неће бити одобрени.