Економско трговинска школа Зајечар

Економско трговинска школа Зајечар

Економско – трговинска школа у Зајечару основана је 1946. године и школа је са дугом традицијом у области школовања и васпитања у подручјима рада Економија, право, администрација и Трговина, угоститељство, туризам.

Школа образује следеће образовне профиле : економски техничар, финансијски администратор, пословни администратор, правни техничар, туристички техничар, угоститељски техничар, трговац, конобар и кувар.

Економско – трговинска школа има 29 одељења и 779 ученика у осам образовних профила и 94 запослених.

Локација

Адреса: Књегиње Љубице 3-5, Зајечар