Техничка школа

Техничка школа

Техничка школа данас представља водећу образовну установу овог профила не само у региону већ и у Србији.

Употреба савремених наставних средстава, увођење нових наставних метода и подизање квалитета наставе је један од примарних циљева развоја школе.

Школске 2003/04. године уведено је ново подручје рада - саобраћај са два образовна профила: техничар друмског саобраћаја и возач моторних возила.

Школа је школске 2005/06. године ушла у Програм реформе средњег стручног образовања у Србији у оквиру којег је школске 2007/08. године уведен огледни образовни профил техничар мехатронике. У оквиру овог програма школа је добила и донацију у опреми у вредности од 86 000 евра. Школске 2013/14. године уведен је огледни образовни профил електротехничар информационих технологија.

Техничка школа се бави образовно- васпитним радом и стручним образовањем кадрова за подручја рада: електротехника, машинство и обрада метала, саобраћај и личне услуге.

Школу данас похађа, око 700 ученика, распоређених у 30 одељења. Образовно-васпитни рад остварује 73 наставника, стручних сарадника и сарадника у настави.

Локација

Адреса: Књегиње Љубице 3-5, Зајечар