ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-229 - НАБАВКА РАДОВА НА САНИРАЊУ ЗЕМЉИШТА И ОБНАВЉАЊУ У САВРЕМЕНО ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ У НАСЕЉУ ОСКОРУША У ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 20.08.2021. до 06.09.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка радова на санирању земљишта и обнављању у савремено дечије игралиште у насељу Оскоруша у Зајечару

Референтни број

404-229

Врста поступка

 отворени поступак

Рок за подношење понуда

06.09.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: