ЈАВНА НАБАВКА бр. 404 - 74 - НАБАВКА ''PARAGRAFA'' ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 01.03.2021. до 11.03.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

 Набавка Paragrafa за потребе Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-74

Врста предмета

услуге

Врста поступка

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива

Рок за подношење понуда

11.03.2021 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: