ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-16 - НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЛАВНЕ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 28.01.2021. до 08.02.2021.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 - Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

 Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења главне зграде Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-16

Врста предмета

услуге

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење

08.02.2021 11:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: