КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Важи од 04.02.2020. до 06.03.2020.

К О Н К У Р С

за доделу новчаних средстава за 2020. годину

за вантелесну оплодњу

I

            Расписује се конкурс за доделу новчаних средстава за вантелесну оплодњу, из буџета града Зајечара за 2020. годину, у складу са Програмом за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара.

            Укупна расположива средства за спровођење мера за подстицање рађања деце на територији града Зајечара износе 4.500.000,00 динара.

II

            Општи циљ програма је пружање финансијске помоћи брачним паровима у лечењу стерилитета и вантелесној оплодњи.  

            Право учешћа на конкурсу за доделу новчаних средстава за вантелесну оплодњу, имају парови са пребивалиштем на територији града Зајечара.

III

            Документација која је потребна при подношењу пријаве на конкурсу је:

            1. Захтев са подацима:

            - опис породичне ситуације (број чланова домаћинства, услови становања и сл.),

            - опис материјалног положаја породице (запосленост, приходи од обављања самосталних делатности, пољопривреде и др.),

            - оријентациона висина потребних средстава за решавање опредељеног проблема,

            - адреса и контакт телефони подносиоца захтева.

            2. Доказ о пребивалишту, тј. да је место сталног пребивалишта на територији Града Зајечара, (потврда СУП-а или фотокопија личних карата),

            3. Извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава два сведока о ванбрачној заједници;

            4. Доказ о укупним примањима чланова домаћинства за последња три месеца (потврда предузећа, пензионих фондова, тржишта рада итд;),

            6. Документација о лечењу - не старија од годину дана (мишљење лекара гинеколога, дијагноза, лабораторијски и ултразвучни налази и друга медицинска документација непосредно везана за проблем).

           7. Изјава подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу да су сви подаци из пријаве истинити и тачни.

IV

            Основни критеријуми за доделу средстава су:

            -  старосна граница кандидаткиња је до навршених 45 година;

            - приоритет у додели средстава имају брачни парови који лече примарни стерилитет,

            - приоритет у додели средстава имају кандидати који конкуришу по први пут;

            - право да користе средства Фонда, имају само породице са пребивалиштем на територији града Зајечара и

            - износ помоћи која се додељује утврђује Комисија у сваком конкретном случају у зависности од трошкова лечења и материјалног положаја супружника.

V

            Захтеви са наведеном пратећом документацијом се предају Градској управи града Зајечара, Градском информативно-услужном центру, на шалтеру број 6 или шаљу поштом на адресу: ГУ Зајечар, Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Трг ослобођења бр. 1, 19000 Зајечар, са напоменом: „По конкурсу за доделу новчаних средстава за вантелесну оплодњу”.

            Рок за пријављивање: 06. март 2020. године.

            Неблаговремено поднети захтеви и непотпуно достављена конкурсна документација, неће бити разматрани.

            Конкурс се објављује на локалној телевизији, на огласној табли Градске управе града Зајечара и на званичном сајту града Зајечара.

 

                                                                                                         

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                 ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ

                                                                                                            др Мирко Траиловић

Документација: