ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОД.

Важи од 25.11.2019. до 25.12.2019.

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одељење за локалну пореску администрацију

број  IV/07 бр.сл./2019 -4

25. 11. 2019. год.

З а ј е ч а р

            На основу члана 105. став 5. Статута града Зајечара (''Сл.лист града Зајечара'', бр. 4/19) и члана 20. Одлуке о јавним расправама (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 8/19), Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, сачињава

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА 2019. ГОД. УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

            Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, сачинило је Нацрт Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони и спровело јавну расправу о Нацрту Одлуке, у складу са чланом 19. Одлуке о јавним расправама (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 8/19).

            Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони, објављен је дана 08. 11. 2019. године, на званичној интернет презентацији града Зајечара. Уз јавни позив, објављен је и Нацрт  Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони

            Јавна расправа је спроведена у периоду од 08. 11. 2019. године до 23. 11. 2019. године.

            У току јавне расправе није пристигла ниједна примедба на Нацрт  Одлуке о утврђивању коефицијената за непокретности по зонама и просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2019. год. утврђена основица пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони.

                                                                                               

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                    Весна Перовић

Документација: