ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОД.

Важи од 25.11.2019. до 25.12.2019.

ГРАД ЗАЈЕЧАР

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Одељење за локалну пореску администрацију

број  IV/07 бр.сл./2019 -3

25. 11. 2019. год.

З а ј е ч а р

            На основу члана 105. став 5. Статута града Зајечара (''Сл.лист града Зајечара'', бр. 4/19) и члана 20. Одлуке о јавним расправама (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 8/19), Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, сачињава

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОД.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за локалну пореску администрацију, сачинило је Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. год. и спровело јавну расправу о Нацрту Одлуке, у складу са чланом 19. Одлуке о јавним расправама (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 8/19).

            Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. год., објављен је дана 08. 11. 2019. године, на званичној интернет презентацији града Зајечара. Уз јавни позив, објављен је и Нацрт Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. год.

            Јавна расправа је спроведена у периоду од 08. 11. 2019. године до 23. 11. 2019. године.

            У току јавне расправе није пристигла ниједна примедба на Нацрт Одлуке о  утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. год.

                                                                                               

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                                                    Весна Перовић

Документација: