ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Важи од 28.09.2017. до 15.10.2017.

На основу Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр.10/16) и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Зајечару („Службени лист Града Зајечара“, бр.2/17), Град Зајечар

упућује

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Предлози годишњих програма са попуњеном документацијом и доказима који се траже у складу са Законом о спорту и наведеним Правилником, треба доставити закључно са 15. октобром 2017. године Спортском савезу града Зајечара, Зајечар, Хајдук Вељкова бр. 5.

1. Модел пропратног писма
2. Смернице област спорта 2018. године
3. Образац 1 - Предлог програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта за 2018. годину
4. Потврда-надлезног-гранског-савеза
5. Модел изјаве да не постоје препреке

Документација: