ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ШТРАБАГ ДОО

Важи од 10.07.2024. до 21.07.2024.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта STRABAG d.o.o. Beograd, Милутина Миланковића 3Б 11070 Нови Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта складиштења неопасног отпада од грађења и рушења у оквиру постојећег комплекса асфалтне базе „Вражогрнац“ у власништву Компаније STRABAG d.o.o. Beograd – Огранак Зајечар, на кп.бр.11320 КО Вражогрнац, на територији Зајечара. Максимални капацитет је 15.000 t годишње. На предметној локацији неопасан грађевински отпад ће се складиштити након третмана (млевења), ради поновне употребе у путарској индустрији као сировина, у складу са принципима циркуларне економије и уштеде природних ресурса.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.