ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-204 - НАБАВКА РАДОВА НА УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПАРКИНГА СА ОЗНАЧАВАЊЕМ ПАРКИНГ МЕСТА

Важи од 05.07.2024. до 22.07.2024.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка радова на успостављању система организације паркинга са означавањем паркинг места

Референтни број

404-204

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

22.07.2024. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: