ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНИ - А1 СРБИЈА - САЛОН НАМЕШТАЈА ДАЛАС

Важи од 19.03.2024. до 29.03.2024.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „NI4548_01 ZА_Zaječar_Poslovna_zona“ на кп.бр.6376/2 КО Зајечар, на територији Града Зајечара, на објекту бившег салона намештаја „Dallas“ на три нова антенска челична носача висине 6m, на коти крова висине 7,63m од тла. Aнтенски систем је двосекторски са азимутима  10°/115°/270°, три панел антене Huawei AQU4518R61, технологије 2G и 4G, конфигурације примопредајника: 2+2+2 за GSM900 и LTE1800, 1+1+1 за LTE800 и LTE2100 редом по секторима.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.