ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНИ - А1 СРБИЈА - ГРАДСКОВО

Важи од 28.12.2023. до 04.01.2024.

Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја затеченог стања на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „A1 SRBIJA“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања базне станице мобилне телефоније на животну средину на локацији „NI4234_01 ZА_Gradskovo“ на кп.бр.1668/1 КО Градсково, на територији Града Зајечара, на постојећем решеткастом антенском стубу висине 30m. Aнтенски систем је тросекторски са азимутима  55°/160°/300° респективно по секторима, конфигурације примопредајника: за систем 2G: GSM900: 2+2+2; за систем 3G: UMTS2100: 1+1+1;  за систем 4G: LTE800: 1+1+1; LTE1800 (са ширином опсега 10МНz): 1+1+1; LTE1800 (са ширином опсега 20МНz): 1+1+1. Постоји кумулативни ефекат обзиром да се на истом стубу налази опрема Телекома и Цетина.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.