ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-454 - НАБАВКА РАДОВА НА ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 09.11.2023. до 24.11.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка радова на зимском одржавању путева и улица на територији града Зајечара 

Референтни број

404-454

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

24.11.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: