ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ - ДОМ КУЛТУРЕ ГРЉАН

Важи од 03.11.2023. до 11.11.2023.

ОГЛАС ЗА  ДАВАЊЕ  У  ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 

Даје се у закуп  пословни простор, у селу Грљан (у склопу Дома културе) ,  укупне површине 24м2.

           -  по почетној цени од 1440,00 динара

-  за обављање регистроване делатности

            Закуп се даје на период од 3 године, са могућношћу продужења  најдуже до 6 година.

            Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се Градском услужно-информативном центру са: решењем о регистрованој делатности, доказу о уплаћеном депозиту (почетна цена) на Депозитни рачун града Зајечара  бр. 840-602804-87  и доказу о измиреним обавезама према локалној самоуправи. Пријаве се подносе  до 10.11.2023.године.

            Јавно надметање биће одржано дана 11.11.2023. године у сали Градског већа Града Зајечара са почетком у 11 часова.

            Право учешћа имају предузетници и правна лица, осим оних који имају неизмирене финансијске обавезе према локалној самоуправи.

            Све ближе информације могу се добити на телефон 421-199 локал 230.