ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-332 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПЕШАЧКОГ МОСТА НА ЦРНОМ ТИМОКУ

Важи од 07.09.2023. до 19.09.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавка услуга израде пројектне документације за изградњу пешачког моста на Црном Тимоку 

Референтни број

404-332

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

19.09.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: