ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-331 - НАБАВКА РАДОВА НА ЛЕТЊЕМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 07.09.2023. до 22.09.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Набавка радова на летњем одржавању путева и улица на територији града Зајечара

Референтни број

404-331

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

22.09.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: