ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-307 - НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ У ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЗАЈЕЧАРУ

Важи од 04.09.2023. до 18.09.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ У ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ЗАЈЕЧАРУ

Референтни број

404-307

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

18.09.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: