ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-53 - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 24.02.2023. до 07.03.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Канцеларијски материјал за потребе градске управе града Зајечара

Референтни број

404-53

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

07.03.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: