ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-4 - ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛА УГОВОРА О ЈАВНО - ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА УГОВОРНУ ИСПОРУКУ И ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Важи од 10.01.2023. до 02.03.2023.

Наручилац

Град Зајечар

ЈКСП „Зајечар“

Локација наручиоца

RS223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

Избор приватног партнера и додела Уговора о јавно - приватном

партнерству за уговорну испоруку и производњу топлотне енергије уз

обавезну инвестицију у систем за производњу топлотне енергије ЈКСП

Зајечар

Референтни број

404-4

Врста поступка

 отворени

Рок за подношење понуда

2.3.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: