ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - БАЗНА СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗВЕЗДАН

Важи од 15.07.2022. до 25.07.2022.

            Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларија за заштиту животне средине, у складу са чланом 10., чланом 29. и чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)

 

О б а в е ш т а в а

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

процене утицаја на животну средину

 

            Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, ул. Таковска 2 Београд, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за проширену базну станицу мобилне телефоније „ZA61/ZAU61/ZAL61/ZAO61 ZA-Zvezdan“ постављену на делу  кп.бр.6353 КО Звездан на територији Града Зајечара. Aнтенски систем је двосекторски са азимутима 90º и 190º и састоји се од две панел антене које су постављене на цевастом стубу на висини 14,70m. Конфигурација примопредајника је 2+2 за GSM900 систем и 1+1 за LTE800, LTE1800 и UMTS2100 систем.

            Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији Градске управе града Зајечара, Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Канцеларије за заштиту животне средине, ул. Крфска 4 (изнад Уреда, канцеларија бр. 7), током десет дана почев од дана објављивања овог обавештења, радним даном од 12 до 15 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења  заинтересована јавност може писмено доставити мишљење о поднетом захтеву овом надлежном органу.