Вести за кључну реч: скупшина града

26
мар

Надоградња и адаптација постојеће амбуланте у Котлујевцу није сврсисходна па ће се, уз сагласност Градске управе и након што се заврши главни пројекат, градити нова која ће обезбеђивати комплетну примарну здравствену заштиту за становнике овог највећег зајечарског насеља...

Више