Службене евиденције

СПИСАК ЛИЦА

КОЈА ВОДЕ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Службена

евиденција

Овлашћено лице

e- mail

Контакт телефони

Евиденција из

матичних књига

и уверења о

држављанству

1.Братислав Петровић

Матичар МП Зајечар

bratislav.petrovic@zajecar.info

063/142-4291

019/444-695

2. Мирослав Здравковић

Зам. матичара МП Зајечар

miroslav.zdravkovic@zajecar.info

063/12666-58

019/444-695

3. Љубиша Дујиновић

Зам. матичара МП Зајечар

ljubisa.dujinovic@zajecar.info

064/8098-158

019/444-695

4. Мирјана Трифунов

Зам. матичара МП Зајечар

mirjana.trifunov@zajecar.info

069/2335-582

019/444-695

5. Весна Микић

Зам. матичара МП Зајечар

vesna.mikic@zajecar.info

019/444-694

6. Драган Васиљевић

Зам. матичара МП Зајечар

dragan.vasiljevic@zajecar.info

062/479-594

019/444-694

7. Ирена Петровић

Зам. матичара МП Зајечар

irena.petrovic@zajecar.info

019/444-628

8. Милијана Рашић

Зам. матичара МП Зајечар

milijana.rasic@zajecar.info

019/444-628

064/234-6811

9. Верица Мартиновић

Зам. матичара МП Зајечар

verica.martinovic@zajecar.info

019/444-703

10. Јован Живадиновић

Матичар МП Грљан

jovan.zivadinovic@zajecar.info

019/468-305

11. Лазар Валовић

Зам. матичара МП Грљан

lazar.valovic@zajecar.info

019/468-305

12. Тихомир Станковић

Матичар МП Салаш

tihomir.stankovic@zajecar.info

019/470-121

13. Ненад Данковић

Зам. матичара МП Салаш

nenad.dankovic@zajecar.info

019/470-121

Евиденција на

основу вођења

бирачких спискова

1.Бранислава Станковић

019/444-671

060/355-8450

2.Виолета Голубовић

violeta.golubovic@zajecar.info

019/444-671

063/2734-80

Евиденција избеглих прогнаних и привремено расељених лица

Зоран Ранковић

zoran.rankovic@zajecar.info

019/444-624

064/8510-256

Евиденција о порезу на имовину обвезника који не воде пословне књиге и обавезе који воде пословне књиге

1.Владан Јевтић

vladan.jevtic@zajecar.info

019/442-691

064/8510-253

2.Драган Кожицић

dragan.kozicic@zajecar,info

019/442-691

Евиденција о комуналним таксама

Снежана Аврамовић

snezana.avramovic@zajecar.info

019/442-691

Евиденција о накнади за заштиту и унапређење животне средине

Зора Пешић

zora.pesic@zajecar.info

019/442-691

Евиденција о доприносима за уређење грађевинског

земњишта

Драган Минчић

jpdirekcijaza@open.telekom.rs

019/422322

066/8888-042

Евиденција о издатим грађевинским и употребним дозволама

Јасмина Недељковић

jasmina.nedeljkovic@zajecar.info

019/444-716

Евиденција из области инвалидско борачке заштите

Јулија Ђурић

privreda@zajecar.info

019/444-727

Евидеција из области дечије заштите

Слободанка Божић

decija.zastita@zajecar.info

019/444-722

Евиденција о државном пољопривредном земљишту издатом у закуп

Славица Личић

slavica.licic@zajecar.info

019/444-713

Евиденција о јавним набавкама

Саша Матијевић

sasa.matijevic@zajecar.info

019/444-620

064/8510-255

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Изјава сагласности