Пројекат EU EXCHANGE4

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

У Србији живи више од 1,5 милиона људи старијих од 65 година. Капацитети установа за смештај старих лица не прелазе 15.000, а приватне установе ове природе су често прескупе за пензионере.

Процене показују да ће до 2030, удео особа старијих од 65 година порасти за најмање 22% у Србији , што значи да ће отприлике сваки четврти грађанин припадати категорији старије популације. У вези са овим подацима, потражња за услугом кућне неге прећи ће постојећу доступност социјалних услуга на локалном нивоу.

С друге стране постоји велики број старих лица који имају кров над главом, али немају никога ко би им помогао у обављању свакодневних активности. Све ове околности условиле су потребу за све већим бројем геронтодомаћица. То је последица континуираног прилагођавања делатности социјалне заштите социјалним и економским последицама старења становништва.

Пројекат „HELPING HAND“ (’Рука која помаже’’) конципиран је на начин да допринесе унапређењу услуга социјалне заштите као и самог положаја старих лица у локалним самоуправама из Зајечарског и Борског округа. Пројекат спроводи град Зајечар, у партнерству са општинама Мајданпек и Неготин, и Центрима за социјални рад из све три локалне самоуправе уз стручну подршку Регионалне агенције за развој источне Србије (РАРИС). Пројекат финансира Европска унија у оквиру програма EU EXCHANGE 4, који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије. Укупна вредност пројекта је 174.538,00 евра, док је вредност донације 147.833,69 евра. Предвиђени период спровођења пројекта је годину дана.

Општи циљ пројекта ‘’Рука која помаже’’ је да допринесе унапређењу услуга социјалне заштите старије популације на локалном нивоу укључујући очување људског достојанства, поверења и аутономије корисника и повећање осетљивости јавности на њихове специфичне потребе.

Специфицан циљ пројекта је повезивање, координација и умрежавање свих актера у пружању услуга кућне неге на локалном нивоу у циљу унапређења квалитета и ефикасности локалног система социјалне заштите старих лица.

Планиране активности и очекивани резултати пројекта

  • Успостављање посебне организационе јединице у сва три центра за социјални рад за бригу о старим лицима
  • Реконструисање и опремање објеката у Зајечару и Мајданпеку за подршку у раду геронтодомаћицама
  • Израда Студије „Потребе за услугом кућне неге са финансијском проценом“
  • Набавка једног возила
  • Акредитација укупно 39 геронтодомаћица
  • Развијање и увођење система партиципације корисника за услугу помоћ у кући у све три локалне самоуправе
  • Четири месеца пружања услуге Помоћ у кући за 282 корисника из средстава пројекта

Кључни актери у спровођењу пројектних активности су локалне самоуправе, центри за социјални рад, сеоске месне заједнице, домови здравља, и представници сектора цивилног друштва, док су крајњи корисници пројектa корисници услуге социјалне заштите: Помоћ у кући. Пројектом је планирано се обухвате стара лица углавном из руралних средина. Услугу помоћи у кући пружаће 20 постојећих геронтодомаћица као и 19 незапослених жена које ће заједно проћи акредитован програм обуке за геронтодомаћице. Услуга ће се пружати на следећи начин: град Зајечар ће ангажовати 21 неговатељицу које ће покрити 138 корисника, општина Неготин ће ангажовати 8 неговатељица које ће покрити 60 корисника, и општина Мајданпек ће ангажовати 10 неговатељица које ће покрити 84 корисника.

Информације о пројекту "EU Exchange 4"

Сузана Вујић- менаџер пројекта

Теl: 019/315-0039;064-85-10-271

Е-mail: suzana.vujic@zajecar.info