Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару је јавна установа у области социјалне заштите, која обавља послове којима се обезбеђује остваривање заштите и збрињавања деце и омладине ометене у развоју.

Установа је основана Одлуком Скупштине града Зајечара о оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару, I број 011-15 од 02.07.2008.године.

Право на коришћење услуге у Установи имају деца и омладина умерено и теже ометена у развоју: дете које је ометено у физичком или психичком развоју, дете оболело од аутизма и дете са поремећајима у друштвеном понашању узраста од 5 до 35 година.

Делатност Установе је смештај, исхрана, здравствена заштита, радни третман, васпитно - образовни рад (могућност за стицање образовања и оспособљавања за рад, социјализацију и квалитетније структурирање времена) у оквиру збрињавања деце и омладине ометене у развоју у времену од 7:30-15:30 часова.

Сврха улоге дневног боравка: омогућава деци да остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе и тако избегну смештај у институције, обезбеђује слободно време породици за обављање других активности, пружа безбедно окружење надзором, сви корисници се подстичу да активно учествују у програмима дневног боравка са својим могућностима, пружа подршку корисницима да остваре што већи степен самосталности како би побољшали квалитет живота и интегрисали се у целину.

Могућност дневног збрињавања је један од основних облика подршке породици која се брине о детету или одраслој особи са инвалидитетом.

Непосредни рад са корисницима базира се на индивидуално прилагођеним програмима рада, у складу са посебним индивидуалним склоностима и способностима корисника и процени стручног тима у сарадњи са родитељима.

Установа има 141,68 м2. Начин грејања је даљинско. Установа се састоји од 6 просторија: просторије у којој дефектолози обављају послове са старијом и млађом групом корисника, пријемне просторије у којој се обавља тријажа, просторије дневног боравка у којој бораве медицинске сестре, кухиње и трпезарије, просторије у којој физиотерапеути обављају вежбе са корисницима и канцеларије.

Радно време у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару је од 7:30- 15:30 часова сваког радног дана (радна недеља траје пет радних дана у складу са Законом о раду).

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју је 2016.године од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања добила лиценцу за рад као доказ да ИСПУЊАВА УСЛОВЕ И СТАНДАРДЕ за пружање услуге које је донето на основу Закона о социјалној заштити и Правилника о лиценцирању организација социјалне заштите.

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Адреса: Светозара Марковића број 6, 19000 Зајечар

Телефон: +381 (0)19 427-919

mail: oblutak.za@mts.rs