Тендери

до
Јавна набавка радова на уређењу артеских чесама на територији града Зајечара
17.03.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку радова на уређењу артеских чесама на територији града Зајечара...
Преузмите:
Јавна набавка добара - горива за потребе реализације пројекта Helping hand
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку добара-горива за потребе реализације пројекта“ХЕЛПИНГ ХАНД“........
Преузмите:
Јавна набавка добара - канцеларијског материјала за потребе реализације пројекта Helping Hand
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку добара-канцелариског материјала за потребе реализације пројекта “ХЕЛПИНГ ХАНД“
Преузмите:
Јавна набавка добара - канцеларијског материјала за потребе реализације пројекта Helping Hand
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку добара-канцелариског материјала за потребе реализације пројекта “ХЕЛПИНГ ХАНД“
Преузмите:
Јавна набавка добара - канцеларијског материјала по партијама
13.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ За јавну набавку добара-канцеларијског материјала по партијама и то: ПАРТИЈА 1 - Тонери и кетриџи ПАРТИЈА 2 - Остали канцелариски материјал ПАРТИЈА 3 - Штампани материјал
Преузмите:
Јавна набавка радова на уређењу јаруга за одвођење отпадних вода на подручју града Зајечара
07.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова на уређењу јаруга за одвођење отпадних вода на подручју града Зајечара
Преузмите:
Јавна набавка радова на текућој поправци и одржавању улица МЗ Никола Пашић
07.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова набавку радова радова на текућој поправци и одржавању улица М.З.“Николе Пашића“
Преузмите:
Јавна набавка услуга штампе аутобуских карата за потребе градског превоза
20.02.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку услуга-штампе аутобуских карата за потребе градког превоза на територији Града Зајечара
Преузмите:
Јавна набавка добара - горива за потребе возног парка градске Управе Зајечар
20.01.2014
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. За јавну набавку добара - горива за потребе возног парка градске Управе Зајечар...
Преузмите:
Јавна набавка радова на изради игралишта на западној Краљевици у III месној заједници
20.01.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за јавну набавку радова набавку радова на изради игралишта на западној Краљевици у III месној заједници.
Преузмите: