ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-500 - НАБАВКA ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА МАРКЕ ШКОДА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Важи од 27.11.2023. до 05.12.2023.

Наручилац

Градска управа града Зајечара

Локација наручиоца

РС223 – Зајечарска област, Зајечар

Назив набавке

набавкa одржавања возила марке Шкода за потребе возног парка Градске управе града Зајечара

Референтни број

404-500

Врста поступка

Отворени поступак

Рок за подношење понуда

05.12.2023. године 12:00:00

Статус поступка

Објављен

Документација: